En bild på en glad person på en grön äng hoppar upp i luften. Bilden är tagen bakifrån i motljus, solen är på väg ner och himlen blå med lätta moln.

Extrautmaning | Fånga dagsljuset

Aktuell forskning tyder på att dagsljus är livsviktigt för välbefinnande och hälsa. Vissa påstår även att immunförsvaret påverkas. Så nu ska vi fånga det!

En *studie utförd av Arne Lowden, visar att 20 minuters ljusterapi om dagen kan ha positiv effekt för att minska depressionsbesvär, stress, trötthet och sömnproblem. Därför är tanken att vi ska maxa dagsljus under januari. 


Generellt sett är det svårt att komma upp i tillräckligt med dagsljus i Sverige under vintern. Under sex månader når bara runt 18 procent av det globala ljuset hit vilket gör det ännu viktigare att försöka fånga det dagsljuset som finns. Så haka på oss under januari genom att försöka få 20 minuter dagsljus om dagen eller fånga 1h x 2 under helgerna. 

Lycka till!
*Källa: Dagsljuskrav och utblick på arbetsplatsen: Effekter på hälsa och beteende