null

Fakturainformation

Här hittar du fakturainformation till Medley AB. Medley kan ta emot fakturor på E-faktura (EDI, Peppol) och PDF-faktura via e-mail. Vi önskar helst E-fakturor, men PDF-fakturor via e-mail går också bra.


Fakturaadresser för Medley AB

I tabellen nedan hittar du fakturaadresser för Medley AB. Önskar du hitta information om fakturaadresser för Medley Holding AB - scrolla längre ner.

Rutiner för E-faktura

Rutiner för PDF-fakturor

Fakturaadress:
Medley AB
Sankt Eriksgatan 119
113 43 Stockholm

Anläggningens namn ska stå som referens på fakturan.
PDF-fakturor mejlas till: leverantorsfakturor@medley.se
Observera att PDF-fakturan skall bifogas mejlet och att en länk till fakturan inte kan läsas.

Uppgifter som måste finnas på alla fakturor.

Ofullständiga fakturor kommer att returneras. Vi accepterar inte dröjsmålsränta på faktura som är försenad på grund av att fakturauppgifter är felaktiga. Vi accepterar endast 30 dagars betalningsvillkor om annat inte särskilt har avtalats.

Från och med 1 januari 2023 slutade Medley ta emot pappersfakturor. Detta för att förbättra vår fakturahantering och minska vår negativa inverkan på miljön.

Fakturaadresser för Medley Holding AB

Fakturaadresser för Medley Holding AB.

Rutiner för E-faktura

(GLN-kod för respektive bolag finns i tabellen ovan).

Rutiner för PDF-fakturor

Fakturaadress:
Medley Holding AB
Sankt Eriksgatan 119
113 43 Stockholm

Beställarens namn ska stå som referens på fakturan.
PDF-fakturor mejlas till: leverantorholding@medley.se
Observera att PDF-fakturan skall bifogas mejlet och att en länk till fakturan inte kan läsas.

Fakturaadresser för Fair Utveckling AB

Gäller Safiren, Munktellbadet, Futurum och Ljungsbro Fritidscenter.

RUTINER FÖR E-FAKTURA

RUTINER FÖR PDF-FAKTUROR

Fakturaadress:
Fair Utveckling AB
Sankt Eriksgatan 119
113 43 Stockholm

Beställarens namn ska stå som referens på fakturan.
PDF-fakturor mejlas till: faktura@befair.se
Observera att PDF-fakturan skall bifogas mejlet och att en länk till fakturan inte kan läsas.