null

För kommuner

Sveriges badhus har historiskt sett spelat en viktig roll i folkhemsbygget, inte minst för ökad hälsa och simkunnighet. Vi hävdar att badhuset, mer än någonsin, är en av de mest betydelsefulla mötesplatserna för att möta dagens utmaningar i form av sjunkande aktivitetsnivåer, fysisk och psykisk ohälsa, ensamhet och segregation.


Det kommunala badhuset har alltid stått för mer än vad man kanske spontant associerar byggnaden med, så än idag. Som vi ser det finns alla förutsättningar för att badhuset fortsatt ska vara en främjare av folkhälsa och simkunnighet samt en mötesplats för kommunens alla invånare. Därför är den framtida driften och utvecklingen av simhallarna i landets alla kommuner av högsta vikt.

Simkunnighet, folkhälsa & mötesplats

Några av grundpelarna för de svenska simhallarna är just att de ska bidra till att öka simkunnigheten i Sverige, att de ska gynna folkhälsan och att de ska vara en mötesplats för kommunens invånare.Att klara detta breda uppdrag är inte alltid lätt och det är säkert ett av skälen till varför driftsformerna förändrats under de senaste 20 åren. Många kommuner har valt att samarbeta med externa aktörer och på så sätt skapat bättre möjligheter för att kombinera grunduppdraget med affärsmässig konkurrensutsatt verksamhet, såsom gym, café, shop och olika typer av kursverksamhet.

Alternativa driftsformer för ökad samhällsnytta

Vi tror starkt på idén att lägga ut driften av badhus och dess verksamhet på en extern aktör. Och allt fler kommuner väljer också denna driftsform vilket inte minst märks genom att upphandlingarna kring att bygga och drifta kommunala simhallar i extern regi blir allt fler. (länk till sidan upphandlingar)

Vi har idag många exempel på lyckade samarbeten i de kommuner där vi verkar. Vi driver allt ifrån mindre simhallar till större anläggningar med äventyrsbad, relax och utomhusbad. 

”Upplands Väsby kommun valde att upphandla driften för Vilundabadet för att få in specifik kompetens och god erfarenhet för uppdraget. Samarbetet med Medley har fungerat väldigt bra under alla år och vi har en god dialog kring både den allmänna driften och möjligheter till utveckling av verksamheten.” 

Johanna Dermer, Enhetschef idrotts- och fritidsenheten Upplands Väsby kommun

Så kan en extern aktör bidra till simhallens utveckling

Medley har en beprövad affärsmodell för drift av simhallar där vi jobbar med struktur, långsiktighet och uthållighet. Tillsammans med våra uppdragsgivare har vi under de senaste två decennierna varit drivande i utvecklingen av simhallsverksamheterna, bland annat genom ett bredare utbud, ett högre kundfokus och en ökad medarbetartrivsel i hela badhus-Sverige.