null

Hållbarhetspolicy

Friskvårdsbranschen, som Medley är en del av, spelar en viktig roll i samhället. Såväl vad gäller utvecklingen inom hälsa och välmående som den miljömässiga. Vi är medvetna om att vår affärsverksamhet påverkar miljön och eftersträvar att göra hållbara val i vår dagliga verksamhet och arbetar aktivt med löpande förbättringar. Syftet med vårt hållbarhetsarbete är att säkerställa att vi är en ansvarsfull samhällsaktör.


Vår hållbarhetspolicy beskriver riktningen i vårt miljö- och hållbarhetsarbete. Vår vision är att göra de bästa miljövalen, ta socialt ansvar i den dagliga verksamheten och att vara den mest hållbara friskvårdsaktören i Sverige. Vi strävar efter att inspirera andra att bli ännu mer hållbara.

Hållbarhetspolicyn och hållbarhetsarbetet innebär att vår verksamhet bedrivs inom ramen för gällande regelverk, att arbetet med hållbarhetsfrågor sker strukturerat och att kontinuerliga förbättringar görs.

Vi ska informera både medarbetare, ägare och andra intressenter om vårt arbete
och våra resultat på ett transparent sätt

Globala mål nedbrutna till verksamhetsmål

Mål 3 – Hälsa för alla

Vi vill att fler kommuninvånare i de kommuner där vi är verksamma ska leva fysiskt aktiva liv.

Mål 6 – renare vatten och färre kemikalier

Vi ska öka kompetensen om hur vi håller vattnet rent med så lite kemikalier som möjligt och till en rimlig kostnad.

Mål 7 – Lägre energiförbrukning

Vi arbetar aktivt med olika typer av energireducerande åtgärder, och har hjälp av vårt systerföretag Tagebad med uppföljningsarbetet. Genom att kontinuerligt mäta och åtgärda vår energiförbrukning kan vi reducera den, både på kort och lång sikt.

Mål 8 – ekonomisk tillväxt & nöjda medarbetare

Vi ska vara en ekonomisk stabil verksamhet. Vi vill att medarbetare ska vara nöjda med sina
arbeten och sina liv. Vi vill också vara en attraktiv arbetsgivare för nya medarbetare.

Med nöjda medarbetare ska vi säkerställa att vi har supernöjda
kunder där vi ser en stabil, hög nivå på kundnöjdhet via våra mätningar. 

Mål 12 – Minimera Medleys fotavtryck

Medley ska aktivt arbeta med att minska vår klimatpåverkan.

 Vi frågor om Medleys hållbarhetsarbete vänligen kontakta Affärsutvecklingscheg camilla.eriksson@medley.se