En bild på en grön smoothie som står på en bänk. I bakgrunden skymtar ett ben på en person i träningskläder som knyter sina träningsskor.

Medleys policyer

Här kan du ta del av Medleys antidopingpolicy, kostpolicy och policy kring ätstörningar/överträning.


Antidopingpolicy

Medley tar avstånd från allt användande av dopningspreparat. Policyn förbjuder villkorslöst användandet av prestationshöjande medel hos både medarbetare och medlemmar. Medley arbetar aktivt för att hindra spridningen av användandet av dopningspreparat i samhället och alla våra anläggningar är diplomerade.

Kostpolicy

Medley följer Livsmedelsverkets råd och rekommendationer gällande kost. Enligt dessa rekommendationer ska matvanorna vara hållbara, både för hälsan och miljön. Livsmedelsverket rekommenderar att man generellt sett ska försöka äta grönare, äta lagom mycket och samtidigt röra på sig tillräckligt.Utgångspunkt för Livsmedelsverkets kostrekommendation är Tallriksmodellen. Den kan skilja sig åt beroende på om man är mycket aktiv, regelbundet aktiv eller mindre aktiv. Livsmedelsverket rekommenderar också att man varje dag bör äta något från varje del i Matcirkeln, där livsmedlen grupperas utifrån liknande näringsinnehåll. Generellt sett bör vi, enligt Livsmedelsverket, öka vår konsumtion från växtriket och minska på animaliska produkter. Rekommendationerna för aktivitet är att man som vuxen bör röra sig minst 30 minuter varje dag, som ungdom gäller 60 minuter. Detta minskar risken för sjukdomar, som typ 2-diabetes, benskörhet, hjärt- och kärlsjukdomar och vissa cancerformer. Sitter vi stilla för många timmar i sträck ökar risken för dessa sjukdomar, till och med för den aktive. Rekommendationen är att ta korta och aktiva pauser.

Policy kring ätstörningar/överträning

Medley jobbar för att inspirera fler människor till ett aktivt friskare och gladare liv. Detta innebär också att vi stöttar och bryr oss om de som mår mindre bra. Om vi ser antydan till ätstörning eller överträning hos en medlem, till exempel genom kraftig undervikt, träningsmani eller annat ohälsosamt beteende, tar vi ansvar och agerar. Med omtanke tar vi kontakt med medlemmen och förklarar vår oro och med dennes samtycke kan vi hjälpa personen till professionell hjälp. Vi kontaktar i första hand Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningar. Vi förbehåller oss rätten att stänga av medlemmen om dennes träningsbeteende bedöms som ohälsosamt och kan även komma att kontakta träningsanläggningar i nära omgivning. Om problematiken berör minderåriga kontaktar vi vårdnadshavare.

Dataskyddspolicy