Erbjudande - 20 % rabatt på träningsmedlemskap och vi bjuder på adminavgiften (värde 295 kr)!
null

Köpvillkor

Här hittar du de köpvillkor som gäller när du köper tjänster och produkter av oss.


På  www.medley.se  (nedan kallad ”hemsidan”) kan du boka och köpa ett flertal tjänster såsom simskola, simkurser, PT, badkalas m fl (nedan kallad ”tjänst”), samt köpa varor såsom Presentkort (nedan ”varor”) .

Bokningar av tjänster är bindande köp. Köpdatum är alltid samma som bokningsdatum oavsett vald betalningsmetod.

Vid bokning (nedan kallat ”köp”) via hemsidan är du som kund ansvarig för köpet och att de kontaktuppgifter du lämnar är korrekta. Du måste vara myndig för att genomföra en köp. Kontrollera noggrant dina uppgifter och att köpet överensstämmer med dina önskemål innan du godkänner det. Samtliga personuppgifter du lämnar för att genomföra en köp behandlar vi för att kunna fullgöra avtalet och i enlighet med Medleys dataskyddspolicy som du hittar här. 

Vi skickar en bokningsbekräftelse/kvitto med e-post, så kontrollera att du är korrekt e-postadress. Medley ansvarar inte för av kunden felaktiga angivna uppgifter. 

För alla köp på hemsidan följer Medley Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (Distansavtalslagen) som innebär att köpare har 14 dagars ångerrätt under förutsättning att varan eller tjänsten inte har använts, genomförts eller påbörjats under denna period. Ångerrätten innebär att kunden inom 14 dagar från köpedatumet kan avboka tjänsten eller varan och erhålla full återbetalning av inbetalt eller fakturerat belopp. För fysiska varor som köps på sajten (exempelvis träningskläder) gäller ångerrätten 14 dagar från det datum kunden hämtar ut produkten, så länge varan inte använts.

Avbokning ska ske via e-post till kundservice@medley.se. Uppge för- och efternamn på den person som gjort bokningen, vilken tjänst som avses samt vilken anläggningstjänst som köpts/bokats på. För varor gäller att varan måste returneras till inlägg inom återköpet kan genomföras. När ångerfristen löpt ut är det ej längre möjligt att avboka en tjänst eller återköpa en vara med någon form av återbetalning. 

För köp av varor och tjänster som sker ”över disk” direkt på någon av Medleys anläggningar gäller inte Distansavtalslagen och därmed inte heller ångerrätten.

Särskilda villkor vid avbokning av simkurser, barnaktiviteter och badkalas

För avbokning av Simkurser, Privata simlektioner, Barnaktiviteter (fn SportFun och SportKids) samt Badkalas som faller utanför ångerrätten tillämpar Medley nedanstående avbokningsregler:

*) Presentkortet är ett fysiskt kort som laddas med ett kontantbelopp som kan användas för köp av varor och tjänster på alla Medleys anläggningar. Det gäller dock ej för köp av tjänster och varor i annan aktörs regi. Presentkortet har 12 månaders giltighetstid och kan ej lösas i mot kontanter. Medley ansvarar ej för borttappat eller förlorat kort.

Särskilda villkor vid sjukdom/olycksfall

Missat lektionstillfälle ersätts ej.                                                                                                         

Vid längre sjukdom/olycksfall som gör det omöjligt för kunden att genomföra en bokad tjänst kan Medley frångå ovan angivna villkor för avbokning och återbetalning. Sjukdomen/olycksfallet ska styrkas med läkarintyg där det tydligt framgår att det inte är lämpligt/möjligt att genomföra aktiviteten. 

Dessa köpvillkor ersätter tidigare villkor och gäller bokningar/köp som genomförs fr.om 2014-11-28.

Villkor vid fakturabetalning

Samtliga fakturor är av Medley AB överlåtna till Svea Bank . Förutsättning för att få handla mot faktura är bl a att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Kreditupplysning kan komma att genomföras av Svea Bank.

Fakturan skickas via mail till kunden första vardagen efter genomförd bokning. Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift samt dröjsmålsränta 2% per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

Fullständiga fakturavillkor finns hos Svea Webpay.