null

Köpvillkor

Här hittar du de köpvillkor som gäller när du köper tjänster och produkter av oss.


På  www.medley.se  (nedan kallad ”hemsidan”) kan du boka och köpa medlemskap och ett flertal tjänster såsom simskola, simkurser, badkalas m fl (nedan kallad ”tjänst”), samt köpa varor såsom Presentkort (nedan ”varor”) .

Bokningar av tjänster är bindande köp. Köpdatum är alltid samma som bokningsdatum oavsett vald betalningsmetod.

Vid bokning (nedan kallat ”köp”) via hemsidan är du som kund ansvarig för köpet och att de kontaktuppgifter du lämnar är korrekta. Du måste vara myndig för att genomföra en köp. Kontrollera noggrant dina uppgifter och att köpet överensstämmer med dina önskemål innan du godkänner det. Samtliga personuppgifter du lämnar för att genomföra en köp behandlar vi för att kunna fullgöra avtalet och i enlighet med Medleys dataskyddspolicy som du hittar här. 

Vi skickar en bokningsbekräftelse/kvitto med e-post, så kontrollera att du är korrekt e-postadress. Medley ansvarar inte för av kunden felaktiga angivna uppgifter. 

För alla köp på hemsidan följer Medley Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (Distansavtalslagen) som innebär att köpare har 14 dagars ångerrätt under förutsättning att varan eller tjänsten inte har använts, genomförts eller påbörjats under denna period. Ångerrätten innebär att kunden inom 14 dagar från köpedatumet kan avboka tjänsten eller varan och erhålla full återbetalning av inbetalt eller fakturerat belopp. För fysiska varor som köps på sajten (exempelvis träningskläder) gäller ångerrätten 14 dagar från det datum kunden hämtar ut produkten, så länge varan inte använts.

Avbokning ska ske via e-post till kundservice@medley.se. Uppge för- och efternamn på den person som gjort bokningen, vilken tjänst som avses samt vilken anläggningstjänst som köpts/bokats på. För varor gäller att varan måste returneras till inlägg inom återköpet kan genomföras. När ångerfristen löpt ut är det ej längre möjligt att avboka en tjänst eller återköpa en vara med någon form av återbetalning. 

För köp av varor och tjänster som sker ”över disk” direkt på någon av Medleys anläggningar gäller inte Distansavtalslagen och därmed inte heller ångerrätten.

SÄRSKILDA VILLKOR VID KÖP AV MEDLEMSKAP

Se våra allmänna villkor vid köp av medlemskap

Notera att :

För dig som tecknar löpande medlemskap med betalning månadsvis gäller följande:

Kunden ("Betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av Betalaren senare angivet konto, på begäran av Medley AB för betalning till denne på viss dag (”Förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av Betalarens betaltjänstleverantör, Medley AB, Medley AB:s betaltjänstleverantör och Nordic Payments Plattform AB (P27) för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är Betalarens betaltjänstleverantör, Medley AB samt Medley AB:s betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta Betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med Medley AB. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

Vid tecknande av månadsvis löpande medlemskapsavtal hos Medley med betalning via autogiro (”Löpande medlemsavtal”) betalar kunden den första månadsavgiften kontant antingen vid receptionen eller online. Om köpet genomförs den 15:e i månaden eller tidigare, betalar kunden endast för innevarande månad. Om köpet sker den 16:e eller senare i månaden, betalar kunden både för innevarande månad och för kommande månad.

Löpande medlemsavtal kan köpas med eller utan bindningstid.

Löpande medlemsavtal med bindningstid är giltigt under en minimiperiod på 12 månader från inköpsdatumet*. Ifall det Löpande medlemsavtalet inte sägs upp senast en (1) månad innan 12-månadersperioden löper ut, löper medlemsavtalet vidare  med en uppsägningstid på en (1) månad*. För att säga upp det Löpande medlemsavtalet, kan kunden göra detta på "Mina sidor" på medley.se. * ”Löpande medlemsavtal bindningsfritt” löper utan bindningstid och kan sägas upp när som helst med en uppsägningstid på en (1) månad, precis som Medley AB:s övriga Löpande medlemsavtal.

Särskilda villkor vid avbokning av simkurser, barnaktiviteter och badkalas

För avbokning av Simkurser, Privata simlektioner, Barnaktiviteter (fn SportFun och SportKids) samt Badkalas som faller utanför ångerrätten tillämpar Medley nedanstående avbokningsregler:

*) Presentkortet är ett fysiskt kort som laddas med ett kontantbelopp som kan användas för köp av varor och tjänster på alla Medleys anläggningar. Det gäller dock ej för köp av tjänster och varor i annan aktörs regi. Presentkortet har 12 månaders giltighetstid och kan ej lösas i mot kontanter. Medley ansvarar ej för borttappat eller förlorat kort.

Särskilda villkor vid sjukdom/olycksfall

Missat lektionstillfälle ersätts ej.                                                                                                         

Dessa köpvillkor ersätter tidigare villkor och gäller bokningar/köp som genomförs fr.om 2014-11-28.