null

Helhetsentreprenad – byggnation och drift av simhallar 

Tillsammans med Medleys ägare Tagehus och samhällsbyggnadsbolaget Hemsö erbjuder Medley helhetslösningar som sträcker sig från utveckling och byggnation till ägande och drift av simhallar för landets kommuner.


Vår helhetslösning bygger på att vi projekterar, bygger, äger och hyr ut badhusfastigheter. Många kommuner står inför valet att bygga ett nytt badhus eller att renovera det befintliga, som många gånger kan vara 50 år eller äldre. Den långsiktiga investeringshorisonten gör att Tagehus och Hemsö kan garantera såväl underhåll, en fräsch simhall och en sund verksamhet under 30 års tid. På detta sätt byggs det inte upp underhållsskulder för kommunen.

Tyresö Aquarena och Järfällabadet är exempel på helhetsentreprenad där Tagehus har byggt och äger anläggningen och Medley ansvarar för verksamhetsdriften.Tyresö Aquarena, som omfattar 4 700 kvadratmeter och innehåller flera bassänger, gym och gruppträning, invigdes 2012 och har ca 240 000 besökare per år. Järfällabadet, som stod klar 2018, omfattar 8 200 kvadratmeter och innehåller bland annat en 50x25-metersbassäng, två multibassänger och leklandskap.

”Både Tyresö Aquarena och Järfällabadet har varit väldigt framgångsrika projekt ur flera aspekter. Samarbetet med kommunerna, verksamheten i anläggningarna, de höga besökstalen och responsen från kommuninvånarna. De båda projekten har gett oss ytterligare kompetens och erfarenhet som vi nu, tillsammans med Hemsö, tar med oss i erbjudandet om helhetslösning gentemot fler kommuner.” 
Olle Stadig, Tagehus

Mer information

https://www.tagehus.se


https://www.hemso.se/projekt/badhus/