null

Extern drift av simhall

För att klara badhusens viktiga och vidgade roll har flera av landets kommuner tagit in externa aktörer som sköter driften av anläggningen. Helt enkelt en samarbetspartner som kan bidra till en bred och ekonomiskt hållbar verksamhet.


Att lägga ut driften av badanläggningen är en stor sak och genererar initialt en hel del frågor. Får vi en bättre produkt och tjänst? Blir det mer kostnadseffektivt? Kan entreprenörer leverera den kvalitet som vi kräver och blir säkerheten lika högt prioriterad? 

- Att bygga, renovera och driva ett badhus medför väldigt stora kostnader för en kommun. Driften av en simhall har dessutom många likheter med en kommersiell verksamhet vilket skiljer sig mycket från kommunens övriga verksamheter. Därtill har det kanske aldrig varit en så stor utmaning att driva ett badhus som det är idag, säger Medleys Affärsutvecklingschef Camilla Eriksson.

Hur kan en extern aktör bidra till simhallens utveckling och framtid?

Det kommunala uppdraget & den kommersiella verksamheten

Det finns ett antal grundläggande kommunala uppdrag kopplat till badhusen. Till exempel simundervisning för skolbarn och bassängutrymme för föreningslivet. Utöver detta finns också en stor kommersiell potential i verksamheten. Gym, gruppträning på land och i vatten, kursverksamhet och försäljning i shop och café är exempel på detta.

Dessa intressen står inte emot varandra. Där finns ingen målkonflikt. Tvärtom så kan en kommun och en extern aktör förena de olika intressena och tillsammans göra anläggningen mer trygg, nyttjad och uppskattad av en större andel av kommuninvånarna. Det är med andra ord fullt möjligt att förverkliga visionen om badhusets syfte och samtidigt åstadkomma en balans mellan kortsiktiga krav på budget, organisatorisk effektivitet och långsiktig samhällsnytta.

Maximalt värde för kommuninvånarna & långsiktig samhällsnytta

Samtidigt som kommunen behåller full rådighet över det kommunala uppdraget och tillgängligheten, kan en extern aktör bidra med kommersiell expertis för att få ut ett maximalt värde av anläggningen för kommuninvånarna. Med ett ekonomiskt incitament kan en extern aktör ha bättre förutsättningar att driva besök och öka de kommersiella intäkterna genom en effektiv verksamhetsutveckling, konceptualisering, service och bemötande, målgruppsanpassad kommunikation och försäljning. Genom att upphandla driften av anläggningen elimineras dessutom potentiella risker kopplat till osunda konkurrensförhållanden rörande de kommersiella delarna.

Att lägga ut driften av simhallen

Vi berättar gärna mer om hur vi arbetar tillsammans med våra uppdragsgivare och svarar mer än gärna på de frågor som dyker upp när tankarna på en eventuell offentlig upphandling kring att lägga ut driften av simhallen tar fart.