null

Badhusens historia och betydelse 

Ett badhus är så mycket mer än fyra väggar, ett tak och ett par vattenfyllda bassänger. Det är en unik samhällsbyggnad som under de senaste 70 åren spelat en avgörande roll när det gäller att svara upp mot samhälleliga utmaningar. Det har funnits en utbredd medvetenhet om badhusens betydelse, och under 1950-talet spelade en viktig roll i folkhemsbygget - för att öka folkhälsan och simkunnigheten.


Den tanken – att badhusen kan påverka samhället i en positiv riktning – är i högsta grad lika viktig idag. På sätt och vis faktiskt ännu viktigare. Från att primärt varit en starkt bidragande faktor till ökad hygien och förbättrad simkunnighet, representerar nu landets badanläggningar även andra lösningar. Simkunnigheten är fortfarande lika viktig. Folkhälsan också med tanke på den ökade polariseringen mellan aktiva och inaktiva, inte minst hos barn och ungdomar. Badhusens roll som mötesplats över gränser bidrar till interaktion och förståelse. 

Simhallens betydelse för simkunnigheten

I Sverige har vi en hög simkunnighet med internationella mått mätt. De senaste åren har dock en viss tillbakagång noterats, främst i vissa geografiska delar av landet. Uppvärmda bassänger har varit och är fortsatt en förutsättning för bibehålla en hög vattenvana och simkunnighet i kommunen. Lek och lärande går hand i hand. Detta praktiseras dagligen i landets badhus i form av babysim, simskola för barn och vuxna, föreningsliv, obligatoriskt skolsim och möjligheten att regelbundet underhålla simkunnigheten. 

Simhallens betydelse för folkhälsan

När det gäller folkhälsan så har badhuset en speciell förmåga att aktivera människor. Oavsett om man besöker anläggningen för att elitträna, motionera, rekreera, samla kraft eller leka så är aktivitet den gemensamma nämnaren. Det kan handla om olika gruppträningsformer på land eller i vattnet, femhundra meter simning, tjugo vändor upp i trappan till rutschbanan, bollkastande i multibassängen eller fjorton försök att hämta dykstavar på botten. Med andra ord erbjuder badhuset förutsättningar till en rolig och aktiv fritid för alla kommunens invånare.

Simhallens betydelse som mötesplats

Det finns få andra lokaler som har en lika goda förutsättningar att fungera som fysisk mötesplats på jämlika villkor. En badanläggning med en väl fungerande verksamhet har inte en homogen besökskategori. Tvärtom. Den spänner från de yngsta spädbarnen till de äldsta seniorerna och främjar interaktion över generations-, kulturella- och socioekonomiska gränser. Den välkomnar och tilltalar kommuninvånarna, oavsett ålder, kön och bakgrund. Med låga trösklar i form av varierande aktiviteter, generösa öppettider och låga priser blir anläggningen också tillgänglig för många. Behovet av fysisk social kontakt ökar i många samhällsgrupper och här är badhuset definitivt en plats som skapar förutsättningar för människor att mötas.