null

Varför Medley som samarbetspartner? 

Vi delar visionen om badhusen som en lösning på samhällsutmaningar. Vi vill befästa badhusens roll som den viktigaste mötesplatsen i kommunen. En mötesplats som förenar människor och förbättrar simkunnighet och folkhälsa. Förutsättningarna finns i byggnaden och i medarbetarna. Vi har verktygen, erfarenheten och förmågan att förverkliga detta.


I över tjugo år har Medley samarbetat med kommuner och lyckats förena och förädla det kommunala uppdraget och de kommersiella möjligheterna i badanläggningar runt om i landet. Detta är vår vardag, det är hela vår organisations fokus och det vi brinner för. För oss är det inget krav att driva en badanläggning, det är en förmån att få möjligheten att göra det.

Några av de främsta fördelarna med att låta Medley som extern aktör drifta simhallen är:

20 års erfarenhet och över 25 anläggningar

Vi vet att det finns många olika intressen och behov i ett badhus. Som driftoperatör av över 25 anläggningar i kommuner av varierande storlek och demografi har vi ett unikt perspektiv och en förmåga att omhänderta dessa. Vi har möjlighet att testa och utvärdera i liten skala, för att sedan implementera och lokalanpassa lyckade resultat i samtliga anläggningar. Vi satsar på ett brett verksamhetsutbud för att kunna erbjuda något till alla kommunens invånare.

Metoder och koncept som stärker helhetsupplevelsen

Vi har beprövade metoder och koncept för att tillsammans med vår uppdragsgivare förbättra folkhälsan, öka simkunnigheten och tillgängliggöra träning och social samvaro för fler. Vi kan leverera service, bemötande och aktiviteter som stärker den totala upplevelsen för såväl föreningsliv, skolor och allmänhet. 

Ju mer trygg och serviceorienterad personal, desto nöjdare besökare. Ju mer tilltalande och mångfacetterat utbud, desto fler besökare. Fler nöjda besökare i anläggningen medför högre intäkter, som i sin tur ska resultera i lägre driftkostnader för kommunens skattebetalare. Men det ökar också möjligheten att bidra till visionen om vad simhallen ska representera.

- Medley har 20 års erfarenhet att drifta bad- och träningsanläggningar och vi tycker att vi har hittat ett framgångsrikt sätt att jobba för att göra våra uppdragsgivare belåtna och kommunens invånare nöjda, säger Medleys VD Daniel Almgren.

Befästa badhusets roll och betydelse

Kundnöjdhet, en ökad besökstillströmning och försäljning är det vi tjänar pengar på. Vetskapen om att bidra till långsiktig samhällsnytta är det som driver oss. Tillsammans med våra uppdragsgivare kan vi befästa badhusets roll i kommunen och dess betydelse för medborgarna.