Svedenbadet
null

Välkommen till Svedenbadet

Svedenbadet är stängt under 2024

Vi hänvisar till Huvudstabadet och Solna simhall för bad, simning och träning.

Under 2023 utfördes en statusutredning av badanläggningen som ledde till att Solna stad identifierade flera omfattande behov av åtgärder. Staden utreder och förbereder nu inför arbetet att åtgärda anläggningen. Nästa steg blir att anlita en entreprenör som kommer att få i uppdrag att utföra åtgärderna.

I projektet ingår bland annat renovering av den stora bassängen, anläggningens rördragning, vattenreningssystemet och förbättring av tillgängligheten. Badet kommer att hålla stängt under hela 2024 och ambitionen är att staden ska kunna öppna en uppfräschad och bättre anläggning under 2025.

För mer information och frågor kring detta hänvisar vi dig till Solna stad

Svedenbadet ligger nära vattentornet i Bergshamra, nedanför Bergshamraskolan och Bergshamraparken. Svedenbadet drivs av BeFair AB på uppdrag av Solna stad.

I april 2024 tar Medley över driftansvaret från BeFair AB.