Ny på Medley

Varmt välkommen som ny medlem hos oss på Medley! Vi vet att alla människor har unika förutsättningar och varierande träningsbakgrund. Vissa har tränat hela livet och andra har ingen erfarenhet alls. Vi vill ge dig alla förutsättningar att lyckas i din träning så att du kan behålla din hälsa över tid. Därför har vi tagit fram ett koncept för att hjälpa dig direkt från start.

Vi börjar alltid med en analys av ditt nuläge. Genom att få reda på vilken bakgrund och vilka förutsättningar just du har så kan vi hjälpa dig på bästa möjliga sätt. Här har vi samlat allt du behöver veta kring hur vi tänker kring träning och hälsa, hur vi arbetar och hur vi kan hjälpa dig att nå dina mål.

I ditt träningsmedlemskap ingår träningsresan:

  •     Nivåanpassat träningsupplägg 
  •     Färdigt träningsprogram för varje steg (nivå 1-3) 
  •     Upp till 4 träffar med instruktör 
  •     Workshops (nivå 4 och 5)

Genom coaching, inspiration och pepp hjälper vi dig att komma igång med och utvecklas i din träning. Vårt mål är att du över tid ska känna dig bekväm att träna med större delen av vår utrustning på gymmet och/eller på alla nivåer av våra gruppträningspass.

Träningsresans 5 nivåer

Utifrån din erfarenhet/bakgrund ser vi till att du får en optimal start på din träningsresa utifrån 5 nivåer:

  1. KOM IGÅNG! – För dig som är träningsovan och vill komma igång att träna.
  2. KOM VIDARE! – För dig som har en viss träningsvana men är inaktiv idag.
  3. KOM LÄNGRE! – För dig som är aktiv med viss träningsvana.
  4. TA NÄSTA STEG! – För dig som är aktiv och träningsvan.
  5. TILL NÄSTA NIVÅ! – För dig som är aktiv med god träningsvana.

Träningsresan i sin helhet

Medleys träningsfilosofi

I vår Träningsfilosofi har vi sammanfattat vårt grundläggande perspektiv på träning. Här kan du läsa mer i detalj hur denna yttrar sig i vår verksamhet och vilken metod för träning vi förespråkar, Medleymetoden.

Medleys policyer

Antidopingpolicy

Medley tar avstånd från allt användande av dopningspreparat. Policyn förbjuder villkorslöst användandet av prestationshöjande medel hos både medarbetare och medlemmar. Medleys antidopingpolicy in sin helhet.

Kostpolicy

Medley följer Livsmedelsverkets råd och rekommendationer gällande kost. Enligt dessa rekommendationer ska matvanorna vara hållbara, både för hälsan och miljön. Medleys kostpolicy i sin helhet

Medleys policy kring ätstörning/överträning

Medley jobbar för att inspirera fler människor till ett aktivt friskare och gladare liv. Detta innebär också att vi stöttar och bryr oss om de som mår mindre bra. Om vi ser antydan till ätstörning eller överträning hos en medlem, till exempel genom kraftig undervikt, träningsmani eller annat ohälsosamt beteende, tar vi ansvar och agerar. Medleys policy kring ätstörning/överträning i sin helhet.

Återigen, varmt välkommen till oss och lycka till! 

Börja träningsresan

Du startar din träningsresa genom att fylla i ett digitalt formulär, därefter kan du boka in din första instruktörsträff. Observera att du behöver logga in för att komma igång.

Börja träningsresan 

Här kan du läsa mer:

Medleys träningsfilosofi
Friskvårdsbidrag
Medleymetoden
Träningsresan på Medley
Policyer
Medlemsförmåner
FAQ
Logga in på Mina sidor