Nacka simhall
Bild på en man som simmar.

Boka simtest på Nacka simhall

Simtest för simkunnighet för skolbetyg, räddningstjänst, polis med mera.


Medtag simintyg på kunskapskrav och jämnstor person (som betalar badavgift) om provet kräver det.