Medleys träningsfilosofi

Medleys vision är att inspirera fler till ett aktivt, friskare och gladare liv. Vi tror att alla människor mår bäst av hälsosamma vanor och fysisk aktivitet – att du mår bäst av att aktivera hela kroppen och av att utveckla såväl kondition som styrka. Vi vill att varje person som är aktiv hos oss ska känna glädje, trygghet och tillit. Vi erbjuder en sund och säker miljö där alla ska ha möjlighet att träna, i grupp eller individuellt, på land eller i vatten, oavsett tidigare erfarenhet. Vi hjälper dig att lägga grunden till varaktigt god hälsa och välmående. Vi stöttar dig på din träningsresa, genom att inspirera, vägleda och utmana dig att utveckla och variera din träning över tid.

  • HÄLSA  går före utseende
  • ÅTERHÄMTNING är lika viktigt som träning
  • LÅNGSIKTIGHET är viktigare än snabba resultat
  • PROGRESSION i träning är mer motiverande än status quo
  • Fysisk aktivitet och BRA KOSTHÅLLNING är bättre än bara det ena
  • Träning för HELA KROPPEN trumfar fokus på enskilda muskelgrupper
  • Att UTMANA KROPPEN ger mer resultat än att alltid träna på samma sätt
  • Kroppen behöver både PULSHÖJANDE och STYRKEFRÄMJANDE TRÄNING, inte bara det ena
  • Att TRÄNA I OLIKA MILJÖER är mer gynnsamt och ofta mer motiverande än att bara välja en