Pingvinen
Vinterns gymdeal - 25 % rabatt på träningsmedlemskap och vi bjuder på adminavgiften (värde 295kr).
Varmpoolen stängd 12/12 pga tekniskt underhåll!

Tillgänglighetsinformation Pingvinen

Pingvinen följer alla lagkrav när det gäller tillgänglighet. Lagen reglerar exempelvis en rad olika byggmått, utrymningsvägar, kontrastmarkeringar och parkeringsmöjligheter. Därutöver har anläggningen ett antal ytterligare tillgänglighetsanpassningar för att i så stor utsträckning som möjligt ska vara tillgänglig för personer med olika typer av funktionsnedsättningar.


Omklädningsrum, toaletter och duschar

I anläggningen finns flexomklädningsrum med separata duschbås. De kan exempelvis användas av personer som har en ledsagare av motsatt kön. Det finns även ett separat omklädningsrum med brits och taklift. I anslutning till omklädningsrummen finns särskilda skåp för förvaring av proteser och möjlighet att låna badrullstolar. I samtliga omklädningsrum finns tillgänglighetsanpassade skåp, duschar och toaletter. Brandlarmet har blixtljus i RWC och duschrum.

Bassängerna

Vid både 50-metersbassängen och multibassängerna finns det lyftbord som underlättar när en rörelsehindrad person ska hjälpas ner i vattnet. Det finns även en mobil lift som kan användas vid varmpoolen och aktivitetsbadet.

Reception och skyltning

Hänvisningsskyltar i punktskrift finns. Det finns taktila stråk som leder fram till den bemannade receptionen. I receptionen finns en hörslinga som underlättar för personer som använder hörhjälpmedel.

Läktaren

På läktaren finns fem platser som är tillgängliga för åskådare i rullstol. Läktaren är delvis  försedd med hörslinga.

Syntolkad version av informationsfilmen