Villkor för studenter och pensionärer

Medley erbjuder studentrabatt och pensionärsrabatt, studenter och pensionärer har alltid 15% rabatt på ordinarie priser för träningsmedlemskap.

Studenter och pensionärer har alltid 15% rabatt på ordinarie träningsmedlemskap. På anmodan av Medleys personal ska du kunna visa upp intyget när som helst under medlemskapet. Rabatten gäller på våra träningsmedlemskap med 12 månaders bindningstid och våra Flexmedlemskap utan bindningstid.

Medlemskapet för studenter såväl på gymnasienivå som högskole-/universitetsnivå. Studenter som ej uppfyller villkoren nedan eller studerar mindre än 75% kan ej teckna medlemskapet.

Som giltigt intyg för studenter räknas nedan angivna alternativ

  • Utbetalningsplan från CSN för studier på heltid
  • Annat intyg från CSN som bekräftar rätt till studiemedel
  • Studentkortet med SAS/SJ-logotyp (vilket indikerar att du är heltidsstudent)
  • Utdrag från register (normalt LADOK) som bekräftar att du tagit minst 15 högskolepoäng föregående termin (alt 30 p föregående läsår), kombinerat med terminsräkning eller terminskort som visar att du studerar även innevarande termin
  • Forskare/doktorander måste visa intyg (dessa kan variera, varför endast anläggningschef på respektive anläggning får acceptera ett sådant)

Som giltigt intyg för pensionärer räknas nedan angivna alternativ

  • Legitimation (från 65 år)
  • Pensionärsintyg från Pensionsmyndigheten
  • Giltigt intyg från Försäkringskassan för sjuk-, aktivitets- eller handikappersättning