Villkor för studenter och pensionärer

Medley erbjuder studentrabatt och pensionärsrabatt, studenter och pensionärer har alltid 15% rabatt på ordinarie priser för träningsmedlemskap.

Studenter och pensionärer har alltid 15% rabatt på ordinarie träningsmedlemskap. På anmodan av Medleys personal ska du kunna visa upp intyget när som helst under medlemskapet. Våra medlemskap har normalt 12 månaders bindningstid (gäller ej Flex-medlemskap) med 2 månaders uppsägningstid. 

Medlemskapet för studenter såväl gymnasienivå som högskole-/universitetsnivå. Studenter som ej uppfyller villkoren nedan eller studerar mindre än 75% kan ej teckna medlemskapet.

Som giltigt intyg för studenter räknas nedan angivna alternativ

  • Utbetalningsplan från CSN för studier på heltid
  • Annat intyg från CSN som bekräftar rätt till studiemedel
  • Studentkortet med SAS/SJ-logotyp (vilket indikerar att du är heltidsstudent)
  • Utdrag från register (normalt LADOK) som bekräftar att du tagit minst 15 högskolepoäng föregående termin (alt 30 p föregående läsår), kombinerat med terminsräkning eller terminskort som visar att du studerar även innevarande termin
  • Forskare/doktorander måste visa intyg (dessa kan variera, varför endast anläggningschef på respektive anläggning får acceptera ett sådant)

Som giltigt intyg för pensionärer räknas nedan angivna alternativ

  • Legitimation (från 65 år)
  • Pensionärsintyg från Pensionsmyndigheten
  • Giltigt intyg från Försäkringskassan för sjuk-, aktivitets- eller handikappersättning