Moveoo Peak

I detta cirkelträningspass utmanas den traditionella och ofta tillrättalagda träningen.

STYRKA & KONDITION

Du får ett pass som är varierat, individuellt och naturligt. Vi återskapar glädjen i att röra på sig, oavsett nivå och mål. En träningsmetod du har glädje av.

  • Styrka
  • Kondition
  • Rörlighet