80+ Medley station

Effektiv cirkelträning i lättanvända maskiner.

STYRKA OCH KONDITION

Medley Station är cirkelträning där du varvar övningar i maskiner med stationer med olika typer av redskap. Du använder såväl din egen kropp som redskap; till exempel viktplattor, bollar eller gummiband. Övningar i maskinerna varvas med olika mellanstationer.

Passet är till för såväl vältränade som nybörjare. Ju snabbare du utför rörelserna i maskinerna desto tyngre blir det, det viktigaste är dock att jobba utifrån egen förmåga. Alla övningar gås igenom av instruktören vid passets början, du behöver således inga förkunskaper. Längden på passet varierar, du ser hur långt just ditt pass är när du bokar. Passet finns i olika ansträngningsnivåer; låg, mellan och högintensivt.

  • Styrka
  • Kondition
  • Rörlighet