Babysim

Babysim är en rolig och mysig aktivitet för både föräldrar och barn.

Våra kurser i babysim och minisim ger dig och ditt barn en god vattenvana så att ni tillsammans kan upptäcka glädjen och tryggheten i vatten. Vi arbetar hela tiden med säkerhet och självräddningsövningar. I och med att ditt barn får en ökad trygghet klarar de sig bättre om de skulle råka trilla i vattnet av misstag. Efter babysim och minisim erbjuder vi såklart simskola för barn i alla åldrar.

Ditt barn kan börja på babysim när det är 3 månader gammalt och naveln har läkt. Minst en vuxen är alltid med i vattnet. Utbudet av kurser på de olika centren varierar. För de lite äldre barnen, från 1-5 år erbjuder vi Minisim.

Babysim steg 1

  • Ålder: Från ca 3-11 månader.
  • Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.
  • Målsättning: Att få barnet att upptäcka vattenglädje, och på ett harmoniskt och avslappnande sätt få både barn och förälder att känna sig trygga i vattnet. Vi vänjer barnet att få vatten över huvudet med hjälp av vattenkannor. Vi introducerar dyket.

Babysim steg 2

  • Ålder: Ha gått Babysim steg 1
  • Målsättning: Att få barnet att känna sig alltmer tryggt och självständigt i vattnet och utveckla övningarna från steg 1. Vi påbörjar det viktiga med att greppa kanten ta sig framåt och vänd tillbaka.

Babysim steg 3

  • Förkunskaper: Ha gått Babysim steg 2
  • Målsättning: Att utveckla babysimmet och lägga ett större fokus på vattensäkerhet och självräddning, där vändning och ta sig tillbaka till kant är målet.