Stockholm University employee training card

För personal på Stockholms Universitet

Som personal på Stockholms Universitet har du möjlighet att hämta ut ett gratis träningskort hos oss som ger dig tillgång till en rad olika gruppträningsklasser mellan måndag till fredag under hela terminen.

Vilka klasser får jag gå på?
De klasser som ingår i gratiskortet går att läsa om här.

Hur gör jag för att få detta kort?
För att få tillgång till personalkortet kan du som är anställd komma förbi receptionen hos oss och registrera dig. Vid registreringen behöver du ta med dig legitimation så att vi kan kolla att du står med i Stockholm Universitets personallista som lämnas till oss i början av varje termin. OBS! Även om du är registrerad från föregående termin måste du återregistrera dig varje ny termin.

Om din anställning har påbörjats efter det att listan lämnats över till oss kan det hända att du inte står med. Då måste du höra av dig till personalavdelningen på Stockholms Universitet, i första hand Tarja K, som ser till att skicka över rätt information till oss. Därefter kommer du sedan förbi oss i receptionen för att registrera dig och få ditt träningskort.

Hur går jag på pass?
Samtliga gruppträningspass kräver en biljett som ska lämnas till instruktören innan passets början. Biljetten hämtas ut i receptionen genom att scanna sträckkoden på träningskortets baksida i vår kortläsare. För att få ut biljetten behöver du:

  • Förboka passet på webben alt. via vår app (sök på ”Medley appen”)*
  • Komma utan att ha bokat dig på så kallad drop-in (i mån av plats).

* Vissa klasser är inte bokningsbara utan är bara tillgängliga för drop-in. Mer info finns på SU:s personalsida.

Användarnamnet och lösenordet för att boka online får du när du har registrerat ditt kort. Tänk på att ha med dig träningskläder och att du kommer i tid till passet, minst 10 minuter före start. Om du inte kommer i tid riskerar du att inte bli insläpp på passet. Detta för att inte störa både instruktör och deltagare.

För dig som vill ha mer – Gym och flera gruppträningspass!
I Personalkortet ingår inte träning på gymmet eller tillgång till övriga gruppträningspass utanför ”personalschemat”. Som personal på Stockholms Universitet har du dock tillgång till en rad erbjudanden där du exempelvis kan teckna medlemskap utan bindningstid till förmånliga priser. Medlemskapet ger dig full tillgång till både gym och samtliga gruppträningspass alla tider och dagar. 

Friskvårdsersättning
Som anställd på Stockholms Universitet har du tillgång till friskvårdsbidrag som du givetvis kan nyttja hos oss om du till exempel vill köpa träningskort. Vi kan sedan hjälpa dig med kvittot du behöver för att få rätt till ersättning.

Aktuella kampanjer och kommande erbjudanden

  • Månadskort utan bindningstid, gym, alla gruppträningsklasser hos oss
  • Håll utkik på sidan efter kampanjer och erbjudanden!

Employees at Stockholms Universitet

As an employee at Stockholms Universitet (SU) you are able to sign up for a free employee training card here at Medley Stockholm Sports Center. This training card gives you access to a wide range of different fitness classes every weekday during the ongoing semester.

Which classes can I attend?
A schedule for the included classes is available here.

How do I get this card?
To get the SU employee training card you need to register at the front desk. The registration requires that you bring a valid ID which we will match via a SU employment list. The employment list is given to us at the beginning of every semester. Even if you have done this process previously you need to reregister yourself every semester.

If your employment starts after that the employment list is given to us there´s a risk that your name is not on the list. In this case please contact the staff department at SU, foremost Tarja K, which will send the updated information to us. After this is done you can finish your registration here at the front desk.

How do I attend a fitness class?
All fitness classes require a ticket which should be given to the instructor before the class starts. The ticket is acquired at the front desk by scanning the barcode on the backside of your card at the front desk.

To get the ticket you either need to:

  • Book the class via our website or via our app (search for “Medley appen”)*
  • Get a drop-in ticket at the front desk, if there are spots left.

* Some of the classes are only available as drop-in (not bookable). Please check the SU staff page for more info.

Username and password are required to book online. This will be given to you when you register your card. Remember to wear proper training clothes and do not be late, minimum 10 minutes before the class starts. If you do not show up on time you risk losing your spot due to late arrival disturbance affecting both instructor and participants.

Full Access – Gym, all Fitness Classes
The SU employment training card does not include the gym or all fitness classes. As an employee at Stockholm University you have access to beneficial offers where you for e.g. can sign up for a discounted membership without fixation time. This card gives you full access to the gym and all our fitness classes.

Healthcare Reimbursement
As an employee at Stockholms Universitet you have access to a healthcare reimbursement which you can use if you for example would like to buy a full access membership. We will help you with the receipt needed for the reimbursement.

Current campaigns and upcoming offers

  • Full access membership, no fixation time, monthly pass (Gym, all fitness classes).
  • Keep checking this page for upcoming campaigns and offers!