Lögarängsbadet Bli medlem
Spara som favorit Sparad som favorit
Spara centret som favorit genom att klicka på ovanstående länk X

Kurser i HLR och första hjälpen i Västerås

Här på Lögarängsbadet erbjuder vi kurser i första hjälpen och HLR för barn och vuxna. Vi erbjuder även paketlösningar för större grupper, kontakta din närmaste anläggning för mer information.

Första hjälpen

En nödsituation kan inträffa var som helst; på din arbetsplats, i löparspåret eller när du är ute och kör bil. Varje minut är viktig och kan vara avgörande för om personen överlever eller inte. Kan du första hjälpen ökar chanserna att rädda den skadade, eller den som drabbats av ett sjukdomstillstånd kraftigt. Anmäl dig till vår första hjälpen-utbildning och få grundläggande kunskaper i första hjälpen – det kan rädda liv.

Medleys första hjälpen-utbildning ger dig grundläggande kunskap i att agera första hjälpare när någon drabbas av olycka eller akut sjukdomstillstånd. Som första hjälpare gör du en snabb bedömning av läget, påkallar hjälp och larmar om så behövs samt tar hand om den drabbade på bästa sätt tills annan hjälp kommer. Det viktigaste är att du agerar snabbt och förhindrar att tillståndet för den drabbade försämras. Din insats kan vara livsavgörande.

Utbildningens innehåll:


 • Bedöma och säkerställa plats

 • Ta hänsyn till den egna säkerheten i hjälpinsatsen
 • Larm
- genomgång av L-ABC

 • Bedöma livstecken

 • Kontrollera luftvägar, andning och cirkulation hos den drabbade
 • Första hjälpen vid bröstsmärta

 • Första hjälpen vid stroke

 • Första hjälpen vid blödning
 • Första hjälpen vid cirkulationssvikt
 • Första hjälpen vid allergisk reaktion

 • Första hjälpen vid andningssvårigheter

 • Första hjälpen vid brännskada

 • Första hjälpen vid frätskada

 • Första hjälpen vid medvetslöshet

 • Första hjälpen vid diabetes

 • Ge psykosocialt stöd i en akut situation


Under utbildningen varvas teori med praktiska övningar (möjlighet att anpassa innehållet utifrån deltagarnas önskemål).

Omfattning: 2 timmar (kan förlängas om innehållet utökas)

Antal deltagare: Max 12 personer.

HLR barn

En hjärt- och lungräddningskurs för dig som har barn

Att barn hamnar i nödsituationer kan vi tyvärr inte undgå. Barn leker, utmanar sig själva och testar – det är en del i barnens utveckling. Som vuxna kan vi förebygga och ingripa innan något händer, men lika viktigt är att vi har kunskap om hur vi ska agera vid livshotande tillstånd hos barn. Anmäl dig till vår utbildning HLR - Barn och få grundläggande kunskaper i att rädda barn i livshotande situationer.

Medleys HLR-utbildning med inriktning på barn ger dig kunskap som kan rädda liv på barn. Genom teoretiska och praktiska moment lär du dig hur man utför livräddande hjärt-och lungräddning på barn samt hur du bäst hjälper ett barn som drabbats av luftvägsstopp. När det gäller hjärt- och lungräddning för barn skiljer sig tekniken i hur man gör på 0-1-åringar jämfört med 1 år till puberteten. Kursen ger dig kunskaper så att du kan utföra HLR på barn i alla åldrar. Utbildningen baseras på Svenska HLR-Rådets senaste riktlinjer. Träningen genomförs med hjälp av HLR-dockor. 
Inga förkunskaper krävs.

Utbildningens innehåll:

 • Introduktion till HLR för barn

 • Praktiska övningar i HLR för barn

 • Förståelse för varför HLR-tekniken skiljer sig mellan vuxna och barn
 • Åtgärder vid luftvägsstopp på barn

Efter genomförd utbildning kommer du att kunna:


 • Identifiera hjärtstopp på barn

 • Larma 112, samt ha kännedom om larmoperatörens stödjande roll
 • Utföra medvetandekontroll på barn

 • Utföra andningskontroll på barn

 • Utföra HLR på barn med god kvalitet

 • Lägga ett medvetslöst barn i stabilt sidoläge
 • Vara motiverad att vid hjärtstopp starta HLR
 • Identifiera luftvägsstopp på barn

 • Utföra ryggslag och buktryck på barn

 • Utföra HLR på liggande eller medvetslöst barn med luftvägsstopp
 • Vara motiverad att vid luftvägsstopp ge livräddande åtgärd

 • Förstå vikten av regelbunden träning

Omfattning: 1,5 timmar


Antal deltagare: Max 12 personer.

HLR - Vuxen med hjärtstartare

Varje år drabbas ca 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp i Sverige. Endast 500 överlever. Ett hjärtstopp kan drabba vem som helst, när som helst, var som helst. Det kan vara du, en kollega, en granne, en familjemedlem, en nära vän eller en medmänniska på gatan. Varje minut är livsviktig vid ett hjärtstopp. Genom att lära dig hjärt- och lungräddning och hantera en hjärtstartare kan du snabbt sätta in livräddande hjälp. Anmäl dig till vår HLR-utbildning och få grundläggande kunskaper i hjärt- och lungräddning – du kan vara skillnaden mellan liv och död.

Medleys HLR-utbildning för vuxna ger dig kunskap som kan rädda liv.
 Genom teoretiska och praktiska moment lär du dig hur man utför livräddande hjärt-och lungräddning, hur du använder en hjärtstartare samt hur du ska agera vid luftvägsstopp. Träningen genomförs med hjälp av HLR-dockor och övningshjärtstartare.
 Utbildningen baseras på Svenska HLR-Rådets senaste riktlinjer. Efter genomgången kurs erhålls ett kompetenskort.
 Inga förkunskaper krävs.


Utbildningens innehåll:

 • Introduktion till HLR

 • Praktiska övningar i HLR

 • Åtgärder vid luftvägsstopp

 • Introduktion av hjärtstartare

 • Praktiska övningar med hjärtstartare samt realistiska scenarioövningar

 • Förstå sambandet mellan kvalitativ HLR och användning av en hjärtstartare för att rädda liv

Efter genomförd utbildning kommer du att kunna:


 • Identifiera hjärtstopp

 • Larma 112, samt ha kännedom om larmoperatörens stödjande roll
- utföra medvetandekontroll

 • Utföra andningskontroll

 • Utföra HLR med god kvalitet

 • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
 • Vara motiverad att vid hjärtstopp starta HLR
 • Starta hjärtstartaren och följa instruktioner

 • Identifiera luftvägsstopp

 • Utföra ryggslag och buktryck

 • Utföra HLR på liggande eller medvetslös person med luftvägsstopp
 • Vara motiverad att vid luftvägsstopp ge livräddande åtgärd
 • Förstå vikten av regelbunden träning

Omfattning: 3 timmar


Antal deltagare: Max 12 personer