Sekretesspolicy

Medley Holding AB arbetar för att din integritet skall vara skyddad när du använder dig av våra tjänster. Vi har därför tagit fram en policy för hur din personliga information behandlas och skyddas.

Personuppgifter

Vi tar ansvar för alla personuppgifter - så som namn, adress, e-mailadress, telefonnummer, födelsedata, etc. - som du lämnar till oss eller som vi får ta del av vid köp, när du blir medlem, prenumererar på nyhetsbrev eller skapar ett personligt konto på vår webbokning. Moderbolaget – Medley Holding – är personuppgiftsansvarig och hanterar dina personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). Medley Holdings dotterbolag agerar som personuppgiftsbiträden på uppdrag av moderbolaget. Uppgifterna lagras i Sverige och behandlas inom koncernen Medley Holding AB.

Vad använder vi dina personliga uppgifter till?

Genom att lämna dina personuppgifter ger du ditt samtycke till att vi använder insamlad information för att fullgöra våra åtaganden mot dig och tillhandahålla den service du förväntar dig. Det kan handla om att leverera SMS och mail vid bokning, utföra kreditkontroll, skicka information om Medley samt andra erbjudanden för marknadsföringsändamål. För att kunna ge dig relevanta erbjudanden och information kan vi komma att analysera dina personuppgifter. Dina uppgifter lagras bara så länge som krävs för att utföra våra tjänster eller så länge som det föreskrivs enligt lag.

Vart kan man vända sig för att ta del av det som registrerats?

Du har rätt att ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att uppgifterna ska rättas eller tas bort. Du har även rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt begära ett registerutdrag över de personuppgifter vi har registrerat om dig. Ansökan om registerutdrag görs skriftligen till kundservice@medley.se. Du kan när som helst återkalla ditt medgivande till att vi använder dina uppgifter i marknadsföringssyfte (t.ex. nyhetsbrev och erbjudanden). Du kan kontakta oss via telefon 0771-586 000 eller e-post.

Vem får tillgång till uppgifterna?

Vi förmedlar/säljer/byter aldrig dina uppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål utanför Medley Holding AB. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med organisationer som kreditupplysnings- eller inkassoföretag för tillämpning av kreditprövning, identitetskontroll, övervakning av kreditvärdighet och övertagande av fordran.

Kortköp

För att göra kortköp hos oss så säkert som möjligt skickas all information krypterad med SSL (Secure Socket Layer). Det betyder att informationen sker via en säker förbindelse och att dina kortuppgifter inte kan läsas av utomstående. Vid kortköp samarbetar vi med en auktoriserad betalningsförmedlare som hjälper oss att kontrollera att kortet är giltigt för köp direkt mot din bank. Vår betalningsförmedlare behandlar din betalkortsinformation i enlighet med den internationella säkerhetsstandarden PCI som kortbolagen VISA och MasterCard står bakom. Detta innebär att dina betalkortsuppgifter hanteras på ett mycket säkert sätt. När du handlar med kort förbehåller vi oss rätten att göra en personkontroll.