Bli en del av vårt härliga team!

Är du intresserad av att börja arbeta som barndans/ barngympa instruktör hos oss?

Vi söker en person som är driven, energisk, kreativ och gärna har
någon erfarenheter av att leda barn. Kurserna startar i januari, och
är Medleys egna koncept, SportFun och Sportkids. Här är barnen mellan
3-13 år gamla och vi har ett blandat utbud, med såväl dansklasser som
gympa. Om är intresserad, kommer även en utbildning äga rum i början
av år 2018, som Medley bekostar.

Rekrytering sker löpande, under slutet av året, till sara.kroon@medley.se