För kommuner - att lägga ut drift av badanläggning

Upphandling av verksamhetsdrift för simhallar blir allt vanligare och idag driftas cirka 15 % av landets badanläggningar av privata aktörer. Medley är Sveriges största aktör inom området drift av kommunala bad- och friskvårdsanläggningar.

Medley driftar i dag 20 anläggningar plus ett antal utomhusbad och satsar på ett brett verksamhetsutbud för att kunna erbjuda något till alla kommunens invånare. 

- Medley har 20 års erfarenhet att drifta bad- och träningsanläggningar och vi tycker att vi hittat ett framgångsrikt sätt att jobba för att göra våra uppdragsgivare belåtna och kommunens invånare nöjda, säger Medleys VD Daniel Almgren.

Att lägga ut driften av badanläggningen är en stor sak och genererar initialt en hel del frågor. Får vi en bättre produkt och tjänst? Blir det mer kostnadseffektivt? Kan entreprenörer leverera den kvalitet som vi kräver och blir säkerheten lika högt prioriterad? 

- Att bygga, renovera och driva ett badhus medför väldigt stora kostnader för en kommun. Driften av en simhall har dessutom många likheter med en kommersiell verksamhet vilket skiljer sig mycket från kommunens övriga verksamheter. Därtill har det kanske aldrig varit en så stor utmaning att driva ett badhus som det är idag, säger Medleys Affärsutvecklingschef Camilla Eriksson.

Medley har under åren utvecklat mycket starka koncept som garanterar hållbarhet, kvalitet, utveckling och säkerhet. Koncepten har på så sätt blivit avgörande för att bidra till utvecklingen av de simhallar Medley driver men de har också medverkat till utvecklingen av framtidens badanläggningar.

Kontakta oss gällande drift av simhall

Vi tror givetvis starkt på idén att lägga ut badhus och dess verksamhet på en privat aktör. Vi har idag många exempel på lyckade samarbeten i de kommuner där vi verkar. Vi berättar gärna mer om hur vi arbetar tillsammans med våra uppdragsgivare och svarar mer än gärna på de frågor som dyker upp när tankarna på en eventuell offentlig upphandling tar fart. 

Kontakta gällande upphandlingar och verksamhetsdrift, Affärsutvecklingschef Camilla Eriksson, 072-078 76 59.

Helhetslösning med Tagehus och Medley

Medleys systerbolag Tagebad som ingår i koncernen Tagehus erbjuder helhetslösningar för landets kommuner. Tillsammans jobbar man med lösningar som sträcker sig från utveckling och byggnation till ägande och drift av badanläggningar. 

Tagehus helhetslösning bygger på att man projekterar, bygger, äger och hyr ut badhusfastigheter. Många kommuner står inför valet att bygga ett nytt badhus eller renovera det befintliga, som många gånger kan vara 50 år eller äldre. Den långsiktiga investeringshorisonten gör att Tagebad kan garantera underhållet, en fräsch simhall och en sund verksamhet under 30 års tid så att det inte byggs upp underhållsskulder för kommunen. 

Kontakta gärna Olle Stadig på Tagehus för mer information, 070-551 96 86 eller olle.stadig@tagehus.se  

Om Medley

Medley startade verksamheten 2001 och är idag en av Sveriges ledande aktörer i bad- och friskvårdsbranschen. Vi verkar i för en aktiv fritid på land och i vatten och vill vara den naturliga mötesplatsen för kommunens invånare och besökare. Vi driver idag över 20 bad- och friskvårdsanläggningar runt om i landet på uppdrag av olika kommuner. Tagebad har även byggt och äger Tyresö Aquarena och Järfällabadet som blev klara under våren 2018.