Aktuellt

Vinnare i kundenkäten

Bland de inkomna förbättringsförslagen bidrog tre personer med tänkvärda idéer och förslag på förbättringar för Medley. Det belönar vi med varsitt årskort!

Stort tack till alla som tagit sig tid att svara på enkäten! Att få in era tankar, synpunkter och idéer är superviktigt för oss i vårt fortsatta förbättringsarbete.

Återigen, stort tack till alla som bidragit!