Aktuellt

Vikenbadet stängt för renovering

Vikenbadet stängt för renovering

Uppdatering 15/11: Vikenbadet öppnar igen måndag den 19 december. 

Vilkenbadet i Furulund har stängts för renovering. En besiktning i mitten av juni visade att badets konstruktion omgående behöver förstärkas.

– Vi vet att både Vikenbadet och Tolvåkerbadet har nått sin tekniska livslängd, men det är lite värre än vad vi trodde på Vikenbadet. Utifrån den rapport vi fått är vårt beslut att stänga badet omgående och påbörja arbetet med att genomföra de nödvändiga åtgärder som krävs för att badet ska vara säkert, säger Jonny Norrby, tf verksamhetschef på Fritid och kultur.

Det har tidigare vidtagits åtgärder för att stämpa upp konstruktionen underifrån men nu har det visat sig att de inte är tillräckliga. Planen nu är att så snart som möjligt hitta rätt kompetens för att kunna genomföra de nödvändiga förstärkningar som behövs. Målet är att åtgärderna ska vara genomförda till i september. Medley som driver verksamheten har informerat alla som har anmält sig till sommarens babysim och simskola. Den verksamheten kommer att flyttas till Tolvåkerbadet. Simklubben är också informerad.

– Besiktningen bekräftar att det är ytterst angeläget att komma vidare med en plan och ett beslut kring båda badhusens framtid. Stängningen är en akut, men tillfällig åtgärd.

Nu behöver vi fördjupa oss mer i rapporten och ta in specialistkompetens för att utreda vilka insatser som krävs för att hålla baden öppna, säger Jonny Norrby, tf verksamhetschef Fritid och kultur. Det har gjorts en badhusutredning och det finns ett förslag gällande ett nytt badhus men ingen politisk enighet kring frågan. Efter sommaren planerar kommunens politiker att träffas för att föra en fortsatt dialog om badhusens framtid på kort och lång sikt.