Aktuellt

Nyheter kring gruppträningen

Ursäkta röran vi stökar om.
Från och med måndag 25/1 kommer föreningslivet i kommunen att starta igen efter en viss tids uppehåll. Det här innebär att vi behöver göra en viss ommöblering för att få fortsätta köra gruppträning. 
 
Det betyder att vi behöver lägga om vår gruppträning för att efterleva rådande pandemilagsstiftning. Vi tar de lokaler vi har, därmed kommer vissa pass hållas i skolkorridoren, utomhus samt i lilla hallen. Vissa förändringar i starttider kommer ske.
Vi strävar efter att behålla så många pass som vi kan, vi hoppas att få se era glada ansikten som kämpar på som vanligt!

 

Anläggningar