Aktuellt

Medley avslutar verksamheten i Skanstull

När vi på Medley hyrde in oss i bassängen i Folksam-huset under våren 2016 var vår förhoppning att kunna bedriva kursverksamhet under flera år framöver. Generellt är bassängytan i Stockholm underdimensionerad och genom att öppna upp verksamhet vid Skanstull hoppades vi på att kunna lätta på besökstrycket i övriga anläggningar i innerstaden. Under de senaste månaderna har det emellertid visat sig att anläggningen i Folksamhuset har utmaningar som inte gäller för de övriga 35 badanläggningar som vi driver runt om i landet.

Under rådande förhållanden ser vi det som en svår uppgift att hitta långsiktighet i verksamheten, och det har föranlett en uppsägning av hyreskontrakten från vår sida. Detta innebär att vi på Medley inte kommer att fortsätta med vår verksamhet i anläggningen under 2017. Vår sista dag i anläggningen är 18 december 2016.

Det känns självklart tråkigt att inte fortsatt kunna vara en del i era fritidsintressen i Skanstull. Det har varit otroligt kul att få lära känna så många nya simskolebarn, crawlkursare och vattenträningsdeltagare. Vill du fortsätta med simkurser eller träning hos oss på Medley, så hittar du våra anläggningar här.

 

 

Anläggningar