Aktuellt

Medley avslutar verksamheten i Frescati Sports Center

Medley avslutar verksamheten i Frescati Sports Center idag 30/9-19.

Gymmet stängs en tid för renovering innan ny aktör tar över driften. 

Stort tack till alla som tränat hos oss under åren!