Aktuellt

Kontantfritt

Från 1 februari 2019 blir vår reception kontantfri, för din och vår säkerhet.

Från 1 februari 2019 kommer det inte att vara möjligt att betala med kontanter i vår reception längre. Det går bra att betala med kort, Swish och värdekort/presentkort. 

 

Frågor & Svar Kontantlöst på Ramdalens sportcenter

Enligt rapporten “Det kontantlösa samhället” av Handelsrådet konstateras att de transaktioner som görs med kontanta medel är relativt få och inte omfattar stora belopp. Rapportförfattaren menar att Sverige mycket väl kan vara kontantlöst år 2030. Samtidigt finns det utmaningar då det inom vissa grupper, såsom äldre, finns en högre kontantanvändning.

Varför vill Medley bli kontantlösa?
Bakgrunden till beslutet om en kontantlös anläggningen är främst kopplat till säkerhet, både för personal och besökare. Ett stopp för kontanter som betalningsmedel är en viktig åtgärd för att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna på Ramdalen.

Finns det någon annan kontantlös simhall i Sverige?
Ja, bara Medley bedriver i dagsläget 11 kontantfria anläggningar som genomgått denna övergång under de senaste 2 åren efter att Hjortens var först ut.

Hur kommer man kunna gå tillväga om man enbart använder sig av kontanter idag?
Fler och fler tjänster i samhället (ex kollektivtrafiken) är i dagsläget kontantlösa. Medley vill inte stänga någon ute från det som kommer att vara en av Sveriges bästa sim- och friskvårdsanläggningar. De kommuninvånare som enbart använder sig av kontanter har möjlighet att lösa entré, klippkort, månadskort eller årskort mot kontantfaktura.

En simhall ska vara tillgänglig för alla grupper i samhället, finns det inte en risk att vissa stängs ute från anläggningen?
Medley är övertygad om att de olika betalningsmodellerna kommer att vara ett fullgott alternativ till kontanter. Den största utmaningen för oss är att komma ut med informationen om att anläggningen är kontantlös, så att alla besökare känner till detta på förhand.

Vad händer om jag skickat min 12 årige son eller dotter till Ramdalen med kontanter till inträdet? Kommer han inte kunna gå in och bada?
Medley kommer aldrig att stänga ute någon som kommer till anläggningen för att bada eller träna. Vi kommer att gå ut med information om att anläggningen blir kontantlös i många olika kanaler, för att i så stor utsträckning som möjligt undvika situationer där exempelvis barn och ungdomar kommer till anläggningen enbart med bara kontanter. Om detta exempel uppstår under den första perioden efter anläggningens invigning kommer vi att lösa det på ett smidigt sätt.

Anläggningar