Aktuellt

Hjärt-lungräddning med anledning av covid-19.

Hjärt och lungräddning vad gäller och hur ska jag tänka? Vilka är rekommendationerna för hjärt-lungräddning med anledning av covid-19?

Svenska HLR-rådet följer uppmärksamt utvecklingen av covid-19 i Sverige och dess påverkan på samhälle och har med anledning av detta tagit fram rekommendationer för hjärt-lungräddning (HLR) i samhället vid misstänkt eller bekräftad smitta av covid-19 samt för utbildning i HLR.

Vid misstänkt eller konfirmerad smitta av covid-19: 

  • Ta på skyddsutrustning innan start av HLR om sådan finns tillgänglig.
  • Diagnostisera hjärtstopp genom att titta efter livstecken och tecken på onormal andning. Känn eller lyssna inte efter andningsrörelser/ljud genom att placera ditt ansikte nära den drabbades ansikte.
  • Starta bröstkompressioner och anslut defibrillator.
  • Utför endast bröstkompressioner. Ge inte ventilation med andningsmask eller inblåsningar mun-till-mun. 

Det är idag vetenskapligt oklart huruvida HLR med både bröstkompressioner och inblåsningar är bättre än eller lika bra som förenklad HLR med enbart bröstkompressioner. Detta faktum stärker rekommendationerna att i dessa fall tills vidare avstå att ge inblåsningar tills avancerad hantering av luftväg är möjlig.

I de sällsynta fall där hjärtstoppet uppenbart och tydligt beror på svår syrebrist rekommenderar HLR-rådet att HLR utförs med bröstkompressioner och inblåsningar enligt 30:2. Samtidigt som mun-till-munandning ökar risken att smittas av covid-19 är ventilation av största vikt i dessa specifika fall.

Rekommendationer gällande barn
Det är ovanligt att barn får hjärtstopp till följd av problem med hjärtat. Det är mer sannolikt att ett hjärtstopp orsakas av syrebrist eller problem med luftvägarna. Därför är inblåsningar viktiga för barnets möjlighet till överlevnad.

Även om mun-till-mun andning ökar risken att smittas av covid-19 rekommenderar HLR-rådet i nuläget oförändrade riktlinjer, dvs 5 inblåsningar följt av både bröstkompressioner och inblåsningar, även vid misstänkta/bekräftade fall av covid-19. I de flesta fall är det barn som livräddaren redan känner. Vid hjärtstopp utanför sjukhus är larm till 112, efter att HLR startats, av stor betydelse. Kontakta 11313 om du har allmänna frågor.

Källa: https://www.hlr.nu/