Aktuellt

Gruppträningsbingo

Ha lite roligt med oss, tävla i gruppträningsbingo!

För att få bingo ska du få 4 ifyllda rutor i rad, det vill säga du deltar på pass som ger en bingorad vågrätt, lodrätt eller diagonalt. Din gruppträningsinstruktör signerar aktuell ruta efter passet. Du får ett pris när du lämnar in en full bingorad och är även med i utlottningen av 1 frimånad. Lämna in din bricka till receptionen senast 22/12-2021.

Hämta din bricka i receptionen och börja testa gruppträningspass, kanske hittar du till pass som du inte visste att du tyckte om.

Lycka till!

 

Anläggningar