Aktuellt

Äventyrsdelen stängd på grund av läckage

Äventyrsdelen fortsatt stängd på grund av en vattenläcka. Frågor och svar kring stängning av äventyrsdelen i Hjortensbergsbadet.

Bakgrund

Fredagen den 14 oktober gick Nyköpings kommun ut med informationen om att äventyrsbadet i Hjortensbergsbadet kommer att stängas för underhåll i ca 6 veckor, från och med måndagen den 7 november. Detta för att en vattenläcka upptäckts och behöver åtgärdas.

Fredagen den 16 december gick Nyköpings kommun ut med att läckaget är under fortsatt lagning och att det inte går att ge något säkert datum för när det kan vara klart.

Vad är det som händer?

Det läckage som upptäcktes i äventyrsdelen på Hjortensbergsbadet under hösten är under fortsatt lagning. Arbetet med successivt tömma bassängen och provtrycka med gas för att hitta läckan har varit mer komplicerad och tagit längre tid än beräknat.

Är bara äventyrsdelen stängd?

Ja, renoveringsarbetet berör endast äventyrsdelen. Rutschbanan, undervisningsbassängerna, 25:an och relaxen kommer att vara öppna som vanligt. Även gymmet och övriga friskvårdslokaler kommer att vara öppna som vanligt.

Hur länge kommer äventyret vara stängt?

Renoveringsarbetet pågår och i dagsläget går det inte att ge något säkert datum när det kommer att vara klart.

Vem har beslutat om denna stängning och renovering?

Nyköpings kommun har tagit beslut om denna renovering.  Medley kommer tillsammans med kommunen göra sitt yttersta för att effekten av stängningen av äventyrsbadet ska bli så begränsad som möjligt.

Kommer besökarna kunna använda rutschbana/undervisningsbassäng/utsimningsbassängen/25:an/relaxen?

Ja, det är enbart bassängerna i äventyrsdelen som stänger för renovering. I övrigt är anläggningen öppen som vanligt.

Hjortensbergsbadet öppnade för 6 veckor sedan, ska en simhall verkligen behöva renoveras i flera veckor så snart efter invigningen?

Det handlar om en läcka och ett renoveringsarbete som kräver att äventyrsbassängen töms på vatten. Alla nya bassänger läcker mer eller mindre och man åtgärdar det efterhand som dessa läckor dyker upp. Om läckorna inte åtgärdas kan det på sikt bli en fara för konstruktionen. Arbetet är en garantiåtgärd och bekostas av entreprenören.

Är det någon fara att gå och bada i Hjortensbergsbadet?

Nej, det är säkert att gå och bada i Hjortensbergsbadet. Detta handlar om ett läckage som ska åtgärdas.

Hur kommer den stängda äventyrsdelen påverka entrépriset för engångsbad?

Under perioden då äventyrsdelen är stängd kommer priset för engångsentréer till badet att reduceras med 50%.

Hur kommer den stängda äventyrsdelen påverka mig som klippkortskund?

När arbetet är klart kommer löptiden för ditt klippkort förlängas med lika många dagar som äventyrsbadet höll stängt.

Hur kommer den stängda äventyrsdelen påverka mitt Badmedlemskap (årskort)?

När arbetet är klart kommer löptiden för ditt årskort förlängas med lika många dagar som äventyrsbadet höll stängt.

Hur kommer den stängda äventyrsdelen påverka mitt Badmedlemskap (autogiro)?

När arbetet är klart kommer dina kommande månadsdebiteringar att reduceras (friperiod för det totala antalet dagar som äventyrsbadet varit stängt)

Hur kommer den stängda äventyrsdelen påverka mitt Medlemskap (träning/bad årskort)?

När arbetet är klart kommer löptiden för ditt årskort förlängas med en tredjedel av det totala antalet dagar som äventyrsbadet höll stängt, eftersom en del av anläggningen är avstängd.

Hur kommer den stängda äventyrsdelen påverka mitt Medlemskap (träning/bad autogiro)?

När arbetet är klart kommer dina kommande månadsdebiteringar att reduceras (friperiod för en tredjedel av det totala antalet dagar som äventyrsbadet varit stängt, eftersom en del av anläggningen är avstängd.