Aktuellt

Äventyrsbadet öppnar 1/4

Äntligen efter en lång väntan så har vi nu fått ett datum för öppning av äventyrsdelen på Hjortensbergsbadet. Den 1 april är det äntligen återinvigning av äventyrsdelen.

Nedan följer information från både Nyköpings kommun samt Medley om vad som hänt och hur jag som medlem kommer att kompenseras pga läckaget.

Vad är bakgrunden till detta?

I augusti upptäcktes en läcka i äventyrsdelen på Hjortensbergsbadet. Det var efter att vatten fyllts på i bassängerna. Arbetet med att tömma bassängen för att hitta och laga läckan började i november.

Varför läckte det i ett helt nytt badhus?

Alla nya badhus läcker mer eller mindre och man åtgärdar det efterhand som dessa läckor dyker upp.

Varför har det tagit så lång tid att laga läckan?

Det var mer komplicerat än vad vi först trodde. För att hitta läckaget har bassängen successivt tömts på vatten och provtryckts. De små läckor som då hittats har lagats. Därefter fortsatte arbetet med att successivt fylla bassängen och provtrycka den.

Är det verkligen åtgärdat nu?

Ja, noggranna kontroller har gjorts och det läcker inte längre.

Är det någon fara för badhuset?

Nej, det är ingen fara för konstruktionen eller badhuset. Dock behövde felet åtgärdas. På lång sikt hade det kunnat bli en fara för konstruktionen.

Vem står för kostnaderna?

Arbetet är en garantiåtgärd och bekostas av entreprenören.

Hur kommer den stängda äventyrsdelen påverka mig som klippkortskund?

När arbetet är klart kommer löptiden för ditt klippkort förlängas med lika många dagar som äventyrsbadet höll stängt.

Hur kommer den stängda äventyrsdelen påverka mitt Badmedlemskap (årskort)?

När arbetet är klart kommer löptiden för ditt årskort förlängas med lika många dagar som äventyrsbadet höll stängt.

Hur kommer den stängda äventyrsdelen påverka mitt Badmedlemskap (autogiro)?

När arbetet är klart kommer dina kommande månadsdebiteringar att reduceras.

Hur kommer den stängda äventyrsdelen påverka mitt Medlemskap (träning/bad årskort)?

När arbetet är klart kommer löptiden för ditt årskort förlängas med en tredjedel av det totala antalet dagar som äventyrsbadet höll stängt, eftersom en del av anläggningen är avstängd.

Hur kommer den stängda äventyrsdelen påverka mitt Medlemskap (träning/bad autogiro)?

När arbetet är klart kommer dina kommande månadsdebiteringar att reduceras (friperiod för en tredjedel av det totala antalet dagar som äventyrsbadet varit stängt, eftersom en del av anläggningen är avstängd.

Kontakta oss gärna så hjälper vi till att svara på era frågor!

Anläggningar