Aktuellt

Att tänka på!

Under rådande samhällssituation ber vi dig att följa råden från Folkhälsomyndigheten samt att hjälpa oss genom att följa de riktlinjer vi sätter upp i anläggningen. Tack för visad hänsyn!

Vad vi ber dig att göra:

- Håll avstånd till varandra.

- Tvätta händerna med tvål och vatten alternativt sprita händerna innan du går in i gymmen samt till gruppträningslokalerna. 

- Torka av maskiner och redskap efter dig både i gymmen och vid gruppträning. Sprayflaskor ska finnas tillgängliga.

- Byt om hemma/på jobbet före och efter ditt gruppträningspass/gymbesök för att minska trängseln i omklädningsrum och dusch. 

- Vi ber föräldrar som väntar på sina simskolebarn att hålla avstånd till varandra i entrén. Om möjligt får ni gärna vänta utanför och vinka till barnen genom fönstren på byggnadens utsida.

- Sprita gärna händerna innan du går in i anläggningen. Flaska står på receptionsdisken.

- Kom inte till anläggningen om du är det minsta osäker på din hälsa!

Vad vi gör:

- Vi ser till att fylla på sprayflaskor med desinficeringsmedel för att möjliggöra att hålla god hygien i gym och gruppträning.

- Städar och desinficerar oftare i hela anläggningen.

- Vi som personal stannar hemma om vi är det minsta osäkra på vår hälsa!

Tack för visad hänsyn! Ta hand om varandra!

Anläggningar