Aktuellt

Att tänka på!

Under rådande samhällssituation ber vi dig att följa råden från Folkhälsomyndigheten samt att hjälpa oss genom att följa de riktlinjer vi sätter upp i anläggningen. Tack för visad hänsyn!

Vad vi ber dig att göra:

- Vi ber er att endast vara 3 personer i omklädningsrummet samtidigt.

- Vi ber er vuxna att endast vara 3 personer i duschen samtidigt. 

- Barn över 4 år räknas som en person.

- Undvik att skapa kö och håll avstånd till varandra.

- Tvätta händerna med tvål och vatten alternativt sprita händerna innan du går in i gymmen samt till gruppträningslokalerna. 

- Torka av maskiner och redskap efter dig både i gymmen och vid gruppträning. Sprayflaskor ska finnas tillgängliga.

- Byt om hemma/på jobbet före och efter ditt gruppträningspass/gymbesök för att minska trängseln i omklädningsrum och dusch. 

- Våra omklädningsrum och duschar är endast till för badande gäster.

- Vi ber föräldrar som väntar på sina simskolebarn att hålla avstånd till varandra i entrén. Om möjligt får ni gärna vänta utanför och vinka till barnen genom fönstren på byggnadens utsida.

- Sprita gärna händerna innan du går in i anläggningen. Flaksa står på receptionsdisken.

- Kom inte till anläggningen om du är det minsta osäker på din hälsa!

Vad vi gör:

- Vi har dragit ned på antalet platser till gruppträningspassen för att minska trängseln i lokalerna.

- Vi har skapat längre mellanrum mellan passen, framför allt efter BodyPump, så att man hinner torka av redskapen efter sig. Detta innebär ändrade starttider för vissa pass, så var mer uppmärksam på nya tider för gruppträning.

- Vi ser till att fylla på sprayflaskor med desinficeringsmedel för att möjliggöra att hålla god hygien i gym och gruppträning.

- Städar och desinficerar oftare i hela anläggningen.

- Vi som personal stannar hemma om vi är det minsta osäkra på vår hälsa!

Tack för visad hänsyn! Ta hand om varandra!

Anläggningar