Affärsidé och vision

Medleys affärsidé är att driva familjära, inspirerande mötesplatser för upplevelser, träning och hälsa, i vatten och på land. Vår vision är att inspirera fler till ett aktivt, friskare och gladare liv.

Medley är idag Sveriges ledande aktör i bad- och friskvårdsbranschen. Fler än 20 badanläggningar fördelade på 17 kommuner drivs av Medley. I flertalet fall har vi verksamheten i anläggningar som ägs av kommuner, men Medley driver också verksamhet i egna lokaler.

Ursprung

Medley grundades 2001 med en idé om att omvandla traditionella simhallar i kommunal drift till moderna centra för idrott, rekreation och folkhälsa. Det fanns en potential som inte togs tillvara. Redan efter ett halvår tecknades bolagets första avtal, med Solna stad. Uppdraget var att driva och utveckla Solnas tre badanläggningar.

Därefter har det gått snabbt. Inom loppet av några år etablerade sig Medley som landets ledande aktör i branschen, med verksamhet i flera av landets största badanläggningar. Medley har gjort sig känt som ett bolag med starkt kundfokus och med tjänster av hög kvalitet.

Många av landets simhallar är i dåligt skick, det blev Medley tidigt medvetna om. Det finns ett behov av resurser för renovering och nyproduktion. År 2003 bjöd Medleys grundare in bolaget Tagehus som delägare. Tagehus är ett familjeägt företag med fokus på fastighetsutveckling och tanken var att stärka Medley både kompetensmässigt och finansiellt på fastighetsområdet.

Det var ett lyckosamt drag. Medley är numera en efterfrågad samarbetspartner när simhallar ska byggas eller renoveras. År 2012 öppnade Medley i Tyresö den första verksamheten i en egen simhall. Simhallen ägs av Medley och Tyresö kommun köper verksamhet för föreningar, skolor m fl. I juni 2018 invigdes den andra simhallen i Medleys egen regi - nu i  Järfälla. 

Tagehus äger sedan 2012 Medley till 100 procent.

Avtal mellan Medley och olika kommuner tecknas efter upphandlingar i konkurrens. Vi tror på konkurrens. Den tvingar oss att alltid stå på tå och att alltid göra det bästa för våra kunder, oavsett om det är kommuner eller badgäster.

Kommunerna skaffar sig genom konkurrensutsättning också underlag för att bedöma om de får bästa möjliga verksamhet för skattepengarna.

Omsättningen var 330 miljoner kronor år 2019. Antalet fast anställda är cirka 250.