Medleys policy kring ätstörning/överträning

Medley jobbar för att inspirera fler människor till ett aktivt friskare och gladare liv. Detta innebär också att vi stöttar och bryr oss om de som mår mindre bra. Om vi ser antydan till ätstörning eller överträning hos en medlem, t.ex. genom kraftig undervikt, träningsmani eller annat ohälsosamt beteende, tar vi ansvar och agerar.

Med omtanke tar vi kontakt med medlemmen och förklarar vår oro och med dennes samtycke kan vi hjälpa personen till professionell hjälp. Vi kontaktar i första hand Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningar. Vi förbehåller oss rätten att stänga av medlemmen om dennes träningsbeteende bedöms som ohälsosamt och kan även komma att kontakta träningsanläggningar i nära omgivning. Om problematiken berör minderåriga kontaktar vi vårdnadshavare.