Medleys antidopingpolicy

Medley tar avstånd från allt användande av dopningspreparat. Policyn förbjuder villkorslöst användandet av prestationshöjande medel hos både medarbetare och medlemmar.

Medley arbetar aktivt för att hindra spridningen av användandet av dopningspreparat i samhället och alla våra anläggningar är diplomerade.

  • Vi arbetar aktivt för att vara en anläggning fri från dopning
  • Vår definition av dopningsmedel är densamma som Lagen om förbud mot vissa dopningsmedel (1991:1996)
  • Vi står för en ren och hälsosam träning utan dopningsmedel, alkohol och narkotika
  • Vi samarbetar med polisen
  • Kund skall samtycka till och genomföra dopingtest i Medleys lokaler som göras av Medley godkänd tredje part.
  • Medlem som gjort sig skyldig till dopningsbrott eller som vägrar genomföra test kommer att stängas av från alla Medleys anläggningar i 2 år.