Så kan vi göra träningen lustfylld

Nästan hälften av alla yrkesverksamma svenskar har hälsofarligt dålig kondition och många känner till och med ångest inför träning. Därför är det viktigt att fler svenskar hittar sätt som gör motion till en glädjefylld del av vardagen.

En studie från 2018 genomförd av Gymnastik- och idrottshögskolan visar att nästan hälften av alla yrkesverksamma svenskar, 46 procent, har så pass låg kondition att det faktiskt är farligt deras hälsa. Det är en dramatisk ökning sedan mitten av 90-talet, då motsvarande andel var 27 procent.

Vi vet att dålig kondition och stillasittande ökar risken för många folksjukdomar, så som exempelvis hjärt-kärlsjukdomar, cancer och typ 2-diabetes. Den påverkar självklart även vår vardag, bland annat genom dålig sömn och sämre psykisk hälsa, samtidigt som det innebär stora kostnader för samhället.

Vi möter ofta människor som känner att tröskeln för att kliva in på en träningsanläggning är för hög. Många känner till och med ångest inför tanken på att träna.
För oss som friskvårdsaktör är det nedslående att tanken på träning leder till ångest istället för glädje. Därför vill vi dela med oss av våra tre bästa tips till dig som både vill komma igång med träning och göra den mer lustfylld:


1. Släpp träningsfokuset

Fokusera på de positiva effekter som träningen kan leda till, snarare än på antalet träningstillfällen per vecka. Formulera hellre mål som handlar om prestationer, som att kunna gå uppför trapporna för att hälsa på barnbarnen eller att kunna jogga en halvmil utan att pausa.


2. Gör det socialt

Ta med en kompis, eller träna i grupp för att göra träningen till en del av ett socialt sammanhang. När träningen blir ett socialt tillfälle blir den både lättare och roligare.


3. Öka vardagsmotionen

Ge dig ut i naturen, lek med barn eller barnbarn, ta promenader när du pratar i telefon eller gå av en hållplats tidigare. Det är jättebra om du kan aktivera dig varje dag.

Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar att alla rör på sig minst 150 minuter i veckan. Vi vill att fler ska lyckas med det och hoppas att våra tips kan bidra till att du börjar se träning som glädjefylld del av vardagen.

Claes Mittjas, vd för Medley