Mikrovanor - vägen till framgång?

Vill du skapa nya vanor? Vanor som håller, vanor som blir ett betende, lika självklart som att vi vaknar på morgonen, går på toaletten, dricker vatten och så vidare. Hur skapar vi ett beteende som bara finns där utan att vi aktivt tänker på det? Om du verkligen vill få till nya vanor i vardagen så ska du läsa det här.

Du kanske har hört talats begreppet mikrovanor förut eller kanske “tiny habits” som BJ Fogg, PhD Behavior Scientist vid Stanford University tagit fram?
Källa Ted Talks: https://www.youtube.com/watch?v=AdKUJxjn-R8 

Det handlar helt enkelt om att börja med nya vanor på mikronivå. Det BJ Fogg pratar om är att om vi gör små, små förändringar så kommer vi att lyckas med förändring hela tiden. Det leder då till att vi får en känsla av att “lyckas” vilket gör oss mer motiverade till att fortsätta. Här är det enklaste sättet att förklara mikrovanor: "Beteende (B) händer när motivation (M), förmåga (A) och en uppmaning (P) kommer ihop i samma ögonblick."

Han menar alltså att det finns saker som kommer att förändra ditt beteende på lång sikt.
Alternativ A: Ha en uppenbarelse
Alternativ B: Ändra din miljö
Alternativ C: Ta bebissteg

Att skapa en uppenbarelse är svårt. Så uteslut alternativ A om du inte har magiska krafter. Däremot är alternativ B och alternativ C praktiska. Och de kan leda till varaktig förändring om du följer rätt program. Programmet syftar alltså till små små nya vanor som adderas till en redan befintlig trigger som förklaras nedan. 

Källa Ted Talks: https://www.youtube.com/watch?v=AdKUJxjn-R8 

Triggern är alltså att gå på toaletten och mikrovanan blir två armhävningar. I korthet så behöver du: någon typ av motivation, du måste ha förmågan att göra det och det måste finnas en trigger. När de tre sakerna inträffar samtidigt så uppstår även beteendet. Ytterligare ett exempel är att hälla upp ett glas vatten varje gång du tar en kaffe. Det är något systrarna Kallur pratat om i ett flertal intervjuer.

Så frågan är hur vi triggar beteendet? Och det är då vi kommer tillbaka till bilden ovan till exempel efter att jag har kissat ska jag göra två armhävningar.

Fundera över vilka beteenden du redan har i vardagen som kan agera triggers och sedan lägger du på en ny vana i liten skala. Här kommer ytterligare några exempel på hur du kan få in mikrovanor i ditt liv som då kan leda till att du kanske går till gymmet oftare eller anmäler dig till en kurs och framförallt att du fullföljer den. Tanken är att du ska känna att du gjort någonting istället för ingenting.

  • Varenda gång jag går under en dörrkarm ska jag försöka hoppa för att nå karmen med händerna
  • När jag väntar på bussen ska jag inte titta på telefonen
  • Det första jag gör när jag vaknar är att tänka på något jag är tacksam över
  • Innan micron plingar ska jag göra så många luftslag (luftboxning) jag hinner
  • För att “få” kolla på min serie ska jag göra en kullerbytta
  • Varje gång jag öppnat instagram måste jag ställa mig på tå
  • Varje gång jag hämtar kaffe gör jag två knäböj

Så nu uppmanar vi dig att titta på vad du vill ändra och bryta ner det till små beteenden. Du behöver inte höja motivationen utan enbart planera och låta denna naturliga processen fortlöpa och vinsten blir ett nytt beteende. 
Lycka till!