Grunderna i crawl

Crawl eller frisim som det också kallas är det mest effektiva simsättet. Här går Medleys crawlinstruktör Henrik Dahlin genom grunderna och visar tekniken på Medley Tyresö Aquarena.

Crawl är ett av fyra simsätt. Där de andra är bröstsim, ryggsim och fjärilsim. Crawl är det mest effektiva simsättet och mest ekonomiska där du som individ med rätt teknik kan simma både snabbast på en kortare sträcka men även på en längre sträcka. 

Bli en bättre crawlare

Vad ska du då tänka på för att kunna bli en bättre crawlare? Jo, som tidigare nämndes så är effektivitet viktigt. Det är till och med nyckeln till att lyckas som crawlare. Vi pratar alltså inte fysisk förmåga utefter hur stark eller hur bra kondition du har, utan vi pratar hur lite vattenmotstånd du kan skapa. Vatten har en helt annan densitet än luft och därför vill vi försöka få vår kropp att ligga på vattnet istället för under det. I crawl använder vi därför en rotation på höft och axlar i varje armtag för att försöka minimera vattenmotståndet. Därför är höftrotationen även konstant, vi gör det både när vi andas och inte andas. Vad tar vi oss fram på då? Här är våra armar och ben nyckeln. De är våra paddlar som ska skapa en rörelse framåt. Här vill vi vara så ekonomiska som möjligt och försöka göra av med så lite energi som det går. Därför förespråkar vi en låg frekvens och låg puls för att orka kunna simma längre sträckor. För att ta dig framåt så ska ditt syfte vara att transportera så mycket vatten det går i riktning bakåt. Ju mer vatten du transporterar bakåt desto snabbare kommer du simma. Prioriteten är alltså inte frekvens utan det är hur långt du kan transportera din kropp på varje enskilt armtag.