En hållbar kropp och ett hållbart samhälle

Idag tänker vi på hållbarhet mer än någonsin. I allt från miljöaspekter så som att flyga mindre eller inte alls, till att äta mindre kött, köpa kläder second hand, återvinna och återbruka. Men hållbarhet handlar också om att vi ska hålla som människor; äta hälsosamt, träna lagom, sova bra och stressa mindre. Och inte minst att vi ska fungera som människor i samhället, att alla ska känna sig välkomna och inkluderade.

Hur kan vi som jobbar i branschen bidra till att öka hållbarheten ur alla aspekter? Inom vilka områden behöver vi bli bättre och förändras för att möta framtiden på ett hållbart sätt?

Minimera fotavtrycken

Medley har sedan 2001 arbetat med hälsa och en hållbar kropp utifrån ett fysiskt perspektiv. Ett aktivt liv fullt med rörelse ger friskare kommuninvånare vilket innebär fördelar såväl för den enskilde individen som för samhället. Men vad kan vi och vad behöver vi mer göra utifrån ett samhälleligt perspektiv?

 • Som samhällsaktör så vill vi jobba för folkhälsa genom att vara en naturlig mötesplats för aktivitet och rörelse för alla kommunens invånare. För att kunna vara det så ska vi givetvis vara en ansvarsfull arbetsgivare med friska och nöjda medarbetare och ta vårt ansvar i allt från hur vi bemöter våra besökare till hur vi driver våra anläggningar. På så sätt kan vi minimera Medleys fotavtryck, säger Camilla Eriksson, affärsutvecklingschef på Medley.

De globala utvecklingsmålen

De 17 globala utvecklingsmålen ligger till grund för hur vi på Medley och säkerligen även ni jobbar med hållbarhet. På Medley har vi fokuserat på 5 av de globala målen i vårt hållbarhetsarbete. Prioriterat för oss utifrån våra verksamhetsområden är under 2019 följande fokusområden:

 • Hälsa & välbefinnande
 • Rent vatten & sanitet
 • Hållbar energi för alla
 • Anständiga arbetsvillkor & ekonomisk tillväxt
 • Hållbar konsumtion och produktion
 • Vi kan inte göra allt på en gång men vi kan alla göra något. Och genom att fokusera på olika områden så tar vi oss ett par steg i rätt riktning varje år. Och får man in ett visst sätta att arbeta och tänka på sin arbetsplats så tror vi också att det sprider sig utanför väggarna. Du tar med det hem, i ditt sociala samspel med andra och förhoppningsvis skapar det ringar på vattnet, fortsätter Camilla.

Ekonomisk hållbarhet

Vi arbetar kontinuerligt med projekt för att locka ännu fler av kommunens invånare till våra anläggningar. Fler som tränar och simmar innebär en win-win, för den enskilde individen och folkhälsan, för oss som driftsoperatör och för våra uppdragsgivare.

 • Vi vill hitta nya möjligheter för att vara lönsamma över tid. Det är viktigt när det gäller hållbarhet att inte glömma att den ekonomiska hållbarheten skapar förutsättningar för att kunna satsa på den sociala och den miljömässiga hållbarheten, säger Camilla.

Social och miljömässig hållbarhet

Medleys arbete innebär i praktiken social hållbarhet och miljömässig hållbarhet. Social hållbarhet i form av säkerhet i simhallarna, simkunnighet, träningsutbud för alla, goda arbetsförhållanden, mångfald och integration. Miljömässig hållbarhet så som till exempel vatten- och energiförbrukning, kemisk optimering och avfallshantering.

 • Vår hållbarhetsstrategi är ett led i att verkligen ta ansvar, det är inte något vi bara skrivit ner och säger att vi ska göra utan det är tydligt satta mål för genomförande i syfte att kunna göra skillnad på riktigt. Att jobba med hållbarhet är inte bara viktigt för oss, det är viktigt även för alla som besöker oss och för samhället och miljön i stort, säger Camilla.

Medarbetare och besökare som trivs

Vissa saker har det länge arbetats med ur ett hållbarhetsperspektiv; som arbetsförhållanden, energieffektivisering och inkludering på Medleys anläggningar till exempel.

 • Vi vill ha medarbetare som trivs och som har kul på jobbet. Och vi vill ha besökare som upplever att ett besök hos oss alltid gör dem lite gladare. För att de ska känna det så behöver vi ta ansvar på olika sätt och inom många olika områden, fortsätter Camilla.

Ligga steget före

Men utifrån att samhället kontinuerligt förändras så behöver givetvis policys och sättet att arbeta förändras löpande. På Medley försöker vi i den utsträckning det är möjligt att ligga steget före.

 • I och med att vi har en ny ledning, så har vi haft flera workshops där vi borrat ner oss i hållbarhet och fått fram konkreta mål på kort och lång sikt som vi arbetar med. Vi ser hela tiden över hur vi kan reducera kemikalieanvändningen, vi arbetar aktivt med en renare vattenkedja genom att informera våra kunder om vikten att duscha och tvätta håret innan bad och vilken skillnad det gör på vattenreningen till exempel, säger Camilla.

Hur gör och tänker ni i ert hållbarhetsarbete? Vi tror att vi genom att dela erfarenheter och arbetssätt tillsammans kan förbättra branschen så att vi med rent hjärta kan säga att vi bidragit. Att vi faktiskt gjort så gott och så mycket vi kan.

/Tomas