Barn och träning – hur ska man göra?

Aldrig förr har det pratats så mycket om fördelarna med fysisk aktivitet som det gör idag. Ändå är stillasittandet en av våra största folkhälsobovar. Sofia Eklund, PT på Medley Arena Grosvad i Finspång har förslag på hur vi tillsammans kan vända den negativa trenden. Och budskapet är tydligt – låt oss börja med våra barn och deras välmående.

Om vi kan få nästa generation medvetna om vikten av en god hälsa är det ett stort steg i rätt riktning menar Sofia. Men vad kan man göra som förälder? Tidsbrist är en stor utmaning. En annan är att tävla mot datorn, paddan och mobilen. För att få barnen intresserade av fysisk aktivitet måste den vara rolig, utmanande, flåsig och belönande för dem.

Skapa ett intresse hos ditt barn

Första steget handlar om att skapa ett intresse. Vet du redan vad ditt barn gillar? Kanske är det fotboll, hockey, cirkelträning, simning, boxning, klättring, hinderbana, gymnastik eller löpning. Vad triggas ditt barn av? Vad är det som får hen att springa längre än sist och göra fler repetitioner? Hitta det som får just ditt barn att tycka att det är roligt att röra på sig.

Ett tips är att låta träningen bli som ett tv-spel, där barnen utmanas och belönas när nästa nivå nås. Viktigt är att barnet utmanas på sin egen personliga nivå och får göra aktiviteter som utvecklar, stärker och stimulerar hens egenskaper och motoriska färdigheter.

Ett annat tips är att utmana varandra i ”kortleks-träning” där till exempel hjärter står för armhävningar och hjärter fem står för fem armhävningar på snabbast tid.

Låt fantasin flöda och använd naturen och miljön omkring där ni bor, som lekplatser och motionsområden. Dra fördel av att träna tillsammans. Att röra på sig ger stora hälsovinster, för både dig och ditt barn.

Vilka rekommendationer finns kring barn och träning?

Svenska Läkaresällskapet och Svenska Barnläkarföreningen tog för ett par år sedan fram nya rekommendationer för barn- och ungdomars fysiska aktivitet. För barn som är 0–5 år ska fysisk aktivitet uppmuntras och underlättas. Barnen ska erbjudas intressanta och motoriskt utmanande, lustfyllda och säkra miljöer som är anpassade efter deras utveckling. För barn och ungdomar som är 6–17 år rekommenderas minst 60 minuters fysisk aktivitet om dagen som har måttlig till hög intensitet. Aktiviteter med högre intensitet ger en markant ökning av puls och andning och ska utföras tre gånger i veckan. Läs rekommendationerna här.

Sofia Eklund
Personlig tränare